maandag 12 november 2007

Dossier : GPD affaire


Ongekend was de hoeveelheid en heftigheid waarmee het journaille zich wierp op de 2 ex-collega's van de GPD, waarbij de meest excessieve termen werden gebezigd, en in dergelijke hoeveelheden dat bijgaande bloemlezing veelzeggend is :
" Spionage, inbraak, aantasting van persvrijheid, geschokt, woede, totaal verbijsterd, het lijkt wel de voormalige DDR staat, voormalige Sovjet Unie, de strafrechter moet ingeschakeld worden, betrokkenen moeten heftig gestraft worden, geschokte 2e Kamer, roep om Parlementair Onderzoek, EFJ eist dat regering onderzoek instelt, GPD - gate".

Termen die gebezigd werden door vrijwel alle Hoofdredacteuren van NOS, ANP en andere vooraanstaande Media, dus als burger krijg je de overtuiging dat het wel om iets heel bijzonders moet gaan, het tegendeel blijkt echter het geval:

In 1936 werden de GPD ( Gemeenschappelijke Pers Diensten ) opgericht als 'nieuwsmagazijn' voor de regionale bladen, zoals De Limburger, Het Parool en ook de Gazet van Antwerpen. welke het gebundelde nieuws in tekst en beeld centraal aanleveren aan 17 dagbladen met een oplage van 1,7 mln. Veelal wordt het nieuws vanuit het GPD magazijn rechtstreeks bij de redactiedrukkerijen als eenheidsworst aangeleverd. Dit komt mooi tot uiting via een nieuwssite als kranten.com , waarbij al snel blijkt dat vrijwel alle digitale kranten exact dezelfde copy plaatsen, over originaliteit gesproken.

Het GPD beschikt als het ware over de 'broncodes' van het te publiceren nieuws, welke als het goed is prima afgeschermd worden. En dit laatste blijkt nu niet het geval te zijn. 2 voormalig GPD medewerkers zijn overgelopen naar het Ministerie van Sociale zaken, en hebben een ex-collega zo ver gekregen om de inlogcodes beschikbaar te stellen van het bronsysteem. Iets wat meer zegt over de integriteit van GPD journalisten dan over ambtenaren van het Ministerie, vandaar de heftige reacties van het GPD wellicht.

De vraag die je derhalve al direct mag stellen is, of het wel zuiver is dat GPD medewerkers na uitdiensttreding een functie mogen bekleden als Persvoorlichter. Zou het niet raadzaam zijn als er een beroepscode komt die dit verbiedt. Het lijkt erop alsof een ex Bankmedewerker ineens in dienst treedt van een Beveiligingsbedrijf voor Bankgebouwen, waarmee overduidelijk de kat op het spek gebonden wordt.
Vervolgens nemen de ex GPD medewerkers niet hun eigen code mee, maar krijgen ze notabene de code zelf van een medewerker van de GPD. Kortom wederom een GPD medewerker die corrupt is, inmiddels de 3e . Wat voor moraal heerst er bij de GPD, wordt het niet eens tijd voor een intern onderzoek.

Bij veel organisaties worden helaas regelmatig vertrouwelijke gegevens op een niet zuivere wijze overgedragen, de termen die eraan worden gegeven varieren van voorkennis tot en met netwerken. Zolang het niet bij de wet verboden wordt is het derhalve toegestaan en dienen organisaties dit zelf te reguleren middels een concurrentiebeding. Maar als het bij de GPD gebeurd is er ineens blijkbaar een "nationaal" probleem, en schreeuwen de dames en heren moord en brand, waarbij het meest kwalijke is dat een partij als de SP zich weer laat verlokken tot onderbuik oproepen zoals een Parlementaire Enquete, terecht dat Donner juist hierover kwaad aanliep.
Maar als burger weten we weer voldoende, hier wordt van een media mug weer eens een olifant gecreerd, met alle geloofwaardigheidsgevolgen van dien..

Geen opmerkingen: