zondag 14 december 2008

Wie bevrijdt Johan Heesters van onze linkse Media ?


Vanochtend kopt de NOS groot op haar Website de titel “Heesters vraagt om vergiffenis’ hiermee ingaand op het eerdere ‘interview’ dat diezelfde NOS middels het politieke programma ‘De Wereld draait Door’ heeft gehouden met deze stokoude Zanger.

Als Burger vraag je je weer af of hier nu sprake is van echt nieuws, of dat hier door de NOS weer politiek nieuws wordt gemaakt. De kritische lezer mag weer raden, vooral de bijgeplaatste nogal suggestieve foto van Heesters spreekt boekdelen over de oprechtheid van de Redactie.

De 100 plusser zanger Johan Heesters is blijkbaar nogal populair in Duitsland. Maar in plaats van wat respect voor deze man met gebreken is hij in linkse kringen, die zich meestal zo graag beroepen op medelievendheid , nogal in opspraak. En dit allemaal omdat hij volgens een nog helemaal niet aangetoonde beschuldiging in de 2e Wereldoorlog in Munchen opgetreden zou hebben voor een gezelschap waartussen kampbewaarders gezeten zouden hebben.

Dus ondanks dat dit nog niet aangetoond is wordt Johan Heesters blijkbaar al publiekelijk door linkse NOS programma’s veroordeeld, over onafhankelijkheid van verslaggeving gesproken ! Hoe een publieke organisatie als de NOS dus met politieke belangen en integriteit van burgers omgaat wordt hiermee weer eens bewezen.

Weet bijvoorbeeld onze rechter criticus Yoep van het Hek soms welke discutabele lieden er allemaal wel niet tussen zijn publiek zitten, en heeft de linkse dominee Freek de Jonge soms al eens nagedacht over een optreden voor de marxistische beul Robert Mugabe en zijn vrienden. Voor je het weet staat de NOS paraat..

Blijkbaar leven we dus in een Medialandschap , beheerst door redacties, die er genoegen aan beleven om zelfs 100 plussers uit de kast te halen om hun politieke gerievens op bot te vieren.

Het wordt derhalve eens tijd voor de politiek om in te grijpen in deze NOS cultuur, zodat deze Publeksomroep zich met name op een Zondagochtend wat beter bezint voordat ze wederom dergelijke gekleurde hetzes gaat inzetten.

E van Lith

14 december 2008.