donderdag 8 september 2011

Het volgende Media Slachtoffer dient zich aan : Topambtenaar Joris Demmink


Na de eerdere ongeremde Media Hetzes jegens medeburgers als Lucia de B, Julio Poch maar ook bekendheden als Geert Wilders en Strauss Kahn, mensen die inmiddels voor het leven door de Media beschadigd zijn, komt het volgende Media slachtoffer al weer in beeld : Topambtenaar Joris Demmink.

Was deze man een extreem Linkse advocaat geweest, of een Turkse drugscimineel , dan was hij zeer waarschijnlijk uit respect of angsthazerij vanuit de overwegend linkse Media vrienden uit de wind gehouden, maar deze heer Joris Demmink is een oerHollandse Topambtenaar bij Justitie en daarnaast ook nog eens beoogd kindervriend, en daarmee een prachtig slachtoffer van de Media Maffia.

Demmink wordt via advocate vd Plas door 2 turkse mannen, Mustafa en Oman beschuldigd. Deze 2 beweren halverwege de jaren negentig door politie in Turkije van straat geplukt te zijn, om door Demmink misbruikt te worden. Ze waren destijds 12 en 16 jaar oud en dakloos. Op een hotelkamer zouden de jongens zijn verkracht. Demmink werkt sinds 1992 voor justitie en was op dienstreis in Turkije .

Kortom, wie verzint dit, gelooft u het zelf ?

Maar het kwaad is al geschied, en voordat deze onzin nog maar enigszins bewezen is vallen de Media honden al weer aan :

Neem bijvoorbeeld gisteren het paginagrote hoofdartikel in perronkrantje de Pers , waarin de ingehuurde zzp columnist Peter Wieringa, altijd op zoek naar meer werk, op een wel zeer dubieuze wijze de Media aanval inzet.

Het begint al met de layout en opmaak van de pagina :

- Foto van een keurig poserende hr Demmink, enigszins angstig poserend alsof hij ziet aankomen wat er gaat gebeuren buiten.
- Bovenaan de pagina citaat : Officieren staan in dient van de man tegen wie het gaat ( notabene door tegenadvocate adele van der plas )
- Titel : Wachten tot het weer overwaait
- Ondertitel : Ministerie ziet geen aanleiding topambtenaar te schorsen
- Waardeoordeel van de journalist : ‘En dat is een beetje raar’


Dan de tekst zelf, vol met suggestieve teksten als :

- Met loeiende sirenes werd Strauss-Kahn afgevoerd, hoe anders dan bij deze secretaris generaal.
- Dat hij niet meteen achter de tralies wordt gegooid, oké ( ! ) , maar je zou denken dat het werk tijdelijk wordt neergelegd
- Kalbfleisch werd geschorst van meineed, maar Demmink zit gewoon op zijn post
- De schijn kun je vermijden door het werk neer te leggen

Kortom, echt onafhankelijk blijkt deze Peter Wieringa niet bepaald te zijn, terwijl het OM vooralsnog geen enkele aanleiding ziet een onderzoek op te starten, heeft het Perronkrantje hiermee alweer zonder enig onderzoek haar stempel gezet op deze medeburger en hebben honderdduizenden burgers het Media gif alweer tot zich genomen.

Een leuk item voor D’66 die een wet wil invoeren om hersenspoelen te verbieden. Maar wat zou dan de werkelijke reden zijn voor De Pers om dit te schrijven. En al snel wordt duidelijk waar het weer om gaat, namelijk kijk en leescijfers over de ruggen van onschuldige medeburgers.

Want de heer Demmink is blijkbaar aangeklaagd door de linkse allochtonen advocate mr Adele van der Plas, die namens de Turken Mustafa en Oman de aanklacht indiende tegen de Topambtenaar.

Maar deze dame heeft blijkbaar ook andere motieven . Ze heeft destijds de tot levenslang veroordeelde Drugsbaron Baybasin bijgestaan en dus blijkbaar baat bij een beetje gestuurde erewraak richting Justitie en deze Topambtenaar.
Baybasin is namelijk mede door de inzet van Demmink aangehouden en veroordeeld, dus vandaar

Kortom , hoe groot is de invloed van de Turkse Maffia in Nederland is een mooie vraag voor de Media , en een andere vraag is hoe de Turkse Media zouden zijn omgegaan met deze zaak, waarschijnlijk met iets meer respect voor hun ambtenaren dan deze meelopers van der Plas en Peter Wieringa.

Hier ligt dus een weer een mooie taak voor onze Politici en Hoofdredacties om dergelijke excessen verder te voorkomen.

VRIJE MEDIA

E van Lith
08.09.11