zondag 18 november 2007

De Media in week 46

Graag presenteren wij u weer een kritische samenvatting van een week vol politiek gekleurd nieuws:

"Waar was u Mevrouw Vogelaar ?"

Het was een historisch optreden afgelopen dinsdag van Minister Vogelaar bij Pauw&Witteman, slechts vergelijkbaar met het optreden van PvdA voorman Ad Melkert, tijdens zijn confrontatie met Pim Fortuyn in 2002.

Nauwelijke enkele uren eerder op de dag werd de Minister op een grootse wijze door de Media omarmd, en en met veel publiciteit startte mevrouw dinsdagmiddag in perscentrum Nieuwpoort met een frontale aanval op de rechtse partijen.
Zo haalde ze uit naar haar voorgangster Rita Verdonk, die volgens haar een onuitvoerbare wet heeft achtergelaten. Ook Geert Wilders en Henk Kamp moesten het ontgelden, ze creeren volgens haar "een gevoel van onveiligheid" in Nederland, en hun opmerkingen drijven volgens Vogelaar een wig tussen moslims en de rest van Nederland. En vanuit eenzame hoogte verklaarde ze vervolgens dat ze niet meedoet aan deze simplificatie van de werkelijkheid...

Via alle zenders en kanalen werd deze boodschap vervolgens opvallend breed in het nieuws gezet: vanaf 17.00 ieder half uur op het ANP, Ieder uur op het NOS nieuws, uitgebreid in alle VARA nieuwsrubieken zoals NOVA, De Wereld draait door, en afgerond met de late night show van Pauw en Witteman.
Het leek wel een bewust opgezette PvdA strategie om eens tegengas te geven aan de opkomst van de rechtse partijen. Aan de overwegend linkse Media dan ook geen gebrek, helaas hadden de PvdA strategen blijkbaar geen rekening gehouden met het desastreuze optreden van mevrouw Vogelaar zelf.

Bij P&W werd ze omringd door Heleen van Roijen, de ontmaskeraar van PvdA Pornokoning Rob Oudkerk, en Maffiajournalist Jort Kelder. Aan het slot van haar Mediaoffensief dacht mevrouw Vogelaar wellicht de dag succesvol te kunnen afronden in dit bevriende Vara programma. Echter na de gerichte vraag van vakman Jeroen Pauw :"waar was u tijdens rellen in Slotervaart" was de minister blijkbaar volledig uit het veld geslagen, en mompelde wat wazig over 'delegeren en op afstand erbij zijn'.
Toen van Roijen en Jort Kelder haar vervolgens geirriteerd vroegen hoe ze nu concreet de harde kern in Slotervaart gaat aanpakken, kwam er een verbazingwekkende hoeveelheid aan nietszeggende en tenenkrommende woorden uit haar mond, die deden denken aan de CPN tijden van weleer

Telkens als de vraag gesteld werd wat ze concreet wil gaan doen viel ze terug op procedures, zonder enige actie, zonder inhoud. Toen ze bovendien zelfs korpscommandant Welten publiekelijk afviel, je moet maar durven, serveerde journalist Jort Kelder haar uiteindelijk af door te melden dat ze totaal niet op deze Ministersplek hoorde. De publieke afgang was compleet, de schade niet meer te herstellen, en het het zo stevig ingezette Media offensief keerde zich volledig tegen deze Minister en haar achterban.

En terwijl ons land inmiddels steeds meer met onbeheersbare problemen op integratie kampt, buigt de Media vervolgens nederig voor deze Minister en haar strategen, en werd het Mediaoffensief van mevrouw Vogelaar opvallend snel in de doofpot gestopt en bleef het sindsdien angstig stil, waaruit maar weer eens blijkt hoe dit land door dubbele belangen wordt geregeerd.

De Genocide in Darfur, en hoe je als burger blijkbaar de eigen Media niet meer kunt vertrouwen

Nauwelijks enkele dagen na de inzamelingsactie 'Tot Zover Dafur' onthult op 12 november voormalig directeur van Artsen zonder Grenzen, Rony Brauman, dat er in het Soedanese Darfur geen slachtoffers vallen onder burgers, en dat er al helemaal geen sprake is van Genocide. Er schijnt niet één etnische of religieuze groep te worden uitgeroeid.

Zeer opmerkelijk en in absolute tegenstelling tot wat de Media en Artsen zonder Grenzen ons al die tijd hebben doen geloven.
Nog veelzeggender is dat deze onthulling niet wordt tegengesproken door de Media, en juist opvallend snel worden overgenomen door bladen als Elsevier, waarmee bevestigd lijkt te worden dat deze onthullingen juist zijn.

In een ogenschijnlijk vrije democratie als Nederland mag je er als burger toch vanuitgaan dat onze Media neutraal, onbevangen en kritisch de zo gevoelige situatie in Soedan en Darfur verslaan. Het lijkt er echter op dat onze journalisten rondom de situatie in Darfur heel andere belangen dienen.

Dat inmiddels steeds meer burgers zelf wakker worden is gebleken uit de ophaalactie
"Tot Zover Dafur" .Ondanks alle politieke Media reclame vooraf trok de gezamenlijke tv-uitzending op vrijdag 9 november uitgezonden op primetime op Nederland 2, slechts 246.000 kijkers. De grote landelijke hulpactie is hiermee een redelijk fiasco geworden, en blijkbaar hebben de Nederlandse kijkers een voorgevoel gehad, want nauwelijks een week later werd het bedrog onthult.

Extra pijnlijk is deze onthulling, aangezien er inmiddels 13.000 goedgesponsorde hulpverleners in Darfur rondlopen, en nog eens 2000 in de grensomgeving bij Tsjaad.
De Nederlandse regering heeft sinds 2004 ruim 500 miljoen euro overgemaakt, en inmiddels arriveren dagelijks vliegtuigen vol voedsel en medicijnen, en zijn er ter plekke maar liefst 13.000 goedgesponsorde hulpverleners actief, waarmee blijkbaar een stroom aan hulp en middelen op gang is gekomen, die volop gerechtvaardigd moet worden.

Hiermee lijkt dus de geloofwaardigheid van de Media, die ook rondom de ontwikkelingsbranche ons land zo in haar grip heeft, in het geding te komen, en het dilemma ontstaat dat diezelfde Media zelf niet in staat of bereid zijn kritisch en objectief hierover te berichten. Een goed moment voor een Nationale TV actie "Tot Zover de Media" lijkt hiermee aangebroken.

Geen opmerkingen: