woensdag 2 december 2009

De Media veroordelen wel de Zwitsers maar niet de Minarettenbouwers van Mili Görüs


Hoezeer de Nederlandse Media weer met 2 politieke maten meten is de afgelopen dagen weer gebleken aan de eenzijdige aandacht aan het Minarettenreferendum in Zwitserland .

Terwijl dag in dag uit vrijwel alle journalisten het geheel democratisch verlopen minaretten referendum politiek kleuren, wordt het grootschalige strafonderzoek tegen Mili Görüs, de bouwer van 300 moskeen in Europa en ook zeer actief in Nederland als het ware onder het Moskeetapijt gemoffeld.

Iedereen die namelijk de ontwikkelingen rondom de WesterMoskee heeft gevolgd, zal bekend zijn met deze Duitse Turkse Islamitische beweging Mili Görüs , die op discutabele wijze heeft getracht ook in ons eigen Amsterdam een baken van de extreme Islam te vestigen.

Alleen door vasthoudendheid van enkele autochtone Amsterdammers zijn deze plannen verijdeld, ondanks krampachtige pogingen van linkse regenten om toch maar vooral weer een nieuwe Moskee in Nederland te vestigen.
Hoe eenvoudig is de link dan gelegd naar Zwitserland, waar deze organisatie ook bemoeienis zal hebben met de daar afgewezen Minaretten. Een mooi onderwerp voor de Media zou men zo zeggen

Maar niets van dit alles zult u lezen of zien via de Nederlandse Media, net zo min als de ontwikkelingen destijds rondom de Westermoskee en de kwalijke invloed van Milli Görüs in Europa.
Wie vandaag de Nederlandse dagbladen leest zal in een enkele krant een artikel lezen over het Duitse onderzoek, en dit dan nog onder de discutabele melding van PolitieRazzia.

Maar wel blijven de kranten eenzijdig maar doorgaan over de VN meldingen dat het Minarettenverbod ‘Duidelijk Discriminatie’ is en ‘Minarettenverbod in strijd met Mensenrechten’, zonder de andere argumenten ook eens te belichten
Het geeft wederom aan hoe politiek gekleurd de meeste journalisten in dit land zijn, waarschijnlijk zonder dat ze zich er van bewust zijn.

Hier ligt dus een een mooie uitdaging voor de Politieke partijen om de islamisering van de Media tegen te gaan

E van Lith, 02.12.09

Geen opmerkingen: