woensdag 9 december 2009

Hoe onafhankelijk is de redactie van de Volkskrant, neem bijvoorbeeld weer vandaag..

Onder de veelzeggende kop Ook in Polen strijd om ophangen Crucifix in het openbaar meld de Poolse Volkskrant verslaggever Jan Hunin op de Volkskrant website dat vorige week leerlingen van een middelbare school een petitie hebben ingediend tegen de aanwezigheid van kruisbeelden in openbare gebouwen. Het grote nieuws is dat … slechts 4 leerlingen de petitie ondertekenden.

Wat is dus nu precies het nieuws ? De rest van het artikel is dan ook volledig opgebouwd rondom de politieke voorkeur van de verslaggever, en met name de redactie van de Volkskrant. Blijkbaar moet de redactie regelmatig toegeven aan haar dwangneiging af te geven op alles wat katholiek is

Een tweede zeer suggestieve titel is Ministers onder vuur wegens Q koorts . De Q koorts heeft inmiddels 6 levens gekost, maar is , net zoals de mexicaanse griep, een virus wat minder slachtoffers maakt dan een gewone griep, waar geen normale journalist over rept.

Maar blijkbaar niet volgens de redactie van de Volkskrant , want al te graag lijkt ze de mening van de biologen integraal te plaatsen met de volgende tekst :

‘ De druk op het kabinet om drastische maatregelen te nemen tegen de Q-koortsepidemie stijgt met de dag. Artsen, microbiologen en Tweede Kamerleden zijn het getreuzel zat en zetten in hun publiciteitsoffensief alles op alles om een nieuwe uitbraak onder mensen komend voorjaar te voorkomen. Als het kabinet niet snel ingrijpt, zal vanuit medische hoek onvermijdelijk het verwijt klinken dat het willens en wetens de volksgezondheid op het spel zet’.

Wie deze oproep leest kan zich niet aan de indruk onttrekken dat blijkbaar een activistische lobby van biologen en politici een flinke vinger in de pap heeft bij de Volkskrant.

En na de miljoenen kostende Osterhaus Hype lijkt er ook hier geen houden meer aan, wederom wordt door de Media een Hype opgeblazen en zullen zeer waarschijnlijk weer duizenden dieren onnodig worden gedood om de biologen tegemoet te komen

Wie redt deze dieren en vooral wie bewaakt het gezond verstand. Het wordt eens tijd dat onze politici eens gaan ingrijpen en daarom eens gaan ruimen in het land van de ongeremde media vrijheid


E van Lith, 09 december 2009

Geen opmerkingen: