dinsdag 9 oktober 2012

Koen V. was dat destijds niet die gijzelaar ?

Oorverdovend was op 10 oktober 2000 het gejuich op de publieke tribune van het gerechtsgebouw waar de 25-koppige redactie van het ochtendblad Spits bijna voltallig aanwezig was. Weliswaar had het hof zojuist hun 'martelaar van het vrije woord', de 25-jarige Koen V, in juridische termen afgeserveerd als leugenaar, hij mocht in ieder geval na zeventien dagen cel weer naar buiten. En dat telde. Althans destijds …

Diezelfde Journalist Koen V. is nu, 12 jaar later, ouder en wijzer zou je denken, aangeklaagd door de hoogste man van Justitie wegens het verspreiden van leugens. Nu zal Mr Demmink daar zijn redenen wel voor hebben, maar wat deze lezer opvalt is dat het niet de eerste maal lijkt te zijn dat deze Koen V. op de losse vingers wordt getikt. Het verschil echter met 12 jaar terug bij het proces rond Mink K is dat ditmaal de allesbepalende macht van de linkse media wat lijkt te zijn gebroken en dat hij hiermee wel eens zijn geloofwaardigheid en baantje als journalist zou kunnen gaan verliezen

Want wie nog de wilde tijden van Beroepscrimineel Mink K kent, die in 2000 tot 3,5 jaar werd veroordeeld wegens wapenbezit zal zich ook de gijzeling van Koen V. en alle ophef hieromtrent nog wel herinneren. Het waren de hoogtijdagen van paars en vooral van de beklemmende macht van de Main Stream Media .

Want Koen V. kwam toen ook al, als jonge Spits reporter van nauwelijks 25 jaar, zomaar met ‘opzienbarende’ getuigenverklaringen over vermeende betrokkenheid van de politie in het knoeien van documenten in deze grote strafzaak. Hoe mooier kun je dan als meelopende startende journalist wel niet je zo gewenste doorbraak maken ?

Opvallend genoeg echter werd deze Koen V. op 22 september 2000 op last van het hof opgesloten, wat een nogal opzienbarende actie was in die dagen. De jonge journalist wilde namelijk niet zeggen welke politieman hem had verteld dat de politie had geknoeid in de processen-verbaal over een enorme wapenvondst in een strafzaak waarvoor drugshandelaar Mink K. en twee medeverdachten al eerder door de rechtbank werden veroordeeld. Het enige wat Voskuil over zijn politiebron, notabene onder ede, aan het hof kwijt wilde, was dat de agent "betrokken was" bij het onderzoek naar de wapenvondst. Volgens justitie kan dit niet kloppen. Het openbaar ministerie liet navraag doen bij alle bij het onderzoek betrokken rechercheurs. Zij verklaarden allemaal nooit met een journalist over de zaak-Mink K. te hebben gesproken en ook niet met V.

Koen V. had volgens justitie dus gejokt of de bron had hem wat wijsgemaakt. Hij beriep zich echter, waarschijnlijk ingefluisterd door wat bekende advocaten, volgens het hof ten onrechte op zijn verschoningsrecht. Omdat de integriteit van de strafrechtspleging in het geding was, besloot het hof de journalist vervolgens te gijzelen, waarmee Koen V als onbeduidende journalist bereikte wat hij blijkbaar wilde, bekendheid.

Uiteraard was dit ook koren op de molen van de door de intellectuele Mink K aangestuurde advocaten Mr Adele vd Plas, waar hebben we die naam recent meer gehoord ?

Na 17 dagen van gijzeling werd Koen V. alsnog vrijgelaten, maar wel met het oordeel van 3 onafhankelijke rechters dat de verklaringen van Voskuil nergens op gebaseerd waren, en aangezien ze onder ede gedaan waren was hier dus duidelijk sprake van Meineed.

Opvallend genoeg is het nu weer dezelfde journalist Koen V. die in opspraak komt wegens ongefundeerde beschuldigingen in grote en gevoelige zaken richting Mr Joris Demmink. Ook hier wil hij zich blijkbaar op een ongefundeerde en ongepaste wijze weer al te graag profileren ten koste van anderen.

Wellicht dat derhalve de NVJ net als bij de Wetenschappers het Journalisten nest eens wil zuiveren en zoals toen bij de gijzeling in 2000 ook nu wil ingrijpen, maar dan richting Koen V., en misschien kan ook het Genootschap van Hoofdredacteuren dan wellicht net als destijds een spoedoverleg aanvragen met de vaste Kamercommissie van Justitie om zich ditmaal nederig te verontschuldigen namens het AD.

Maar het is Media, dus onkwetsbaar, en dat zal dus niet gebeuren.. Des te meer is het een goede zaak dat de grote Justitieman Mr Demmink zelf maar het voortouw neemt en de Media en deze Koen V. eens gericht en flink op hun iets te grote bek zal gaan slaan .

E van Lith, 09.10.12

Geen opmerkingen: