woensdag 13 oktober 2010

Dossier Linkse Kerk : Nu weer te weinig vrouwen in het kabinet


Het nieuwe kabinet is nog niet eens geinstalleerd, en vrijwel alle linkse redacties hebben de oppositie al ingezet , met nu weer de opmerking dat er slechts 3 vrouwen worden aangesteld tussen vooral oude kerels. En niet alleen maar op de linkse redacties, vanochtend nog een uitgebreide reportage van naloper WNL op TV over de raad van Oegstgeest, die overwegend uit vrouwen bestaat.

Wat is er weer aan de hand vraag je je als kritische medialuisteraar af, zijn Rutte en Verhagen vrouwenhaters, gaat dit kabinet de vrouwen nu ook al achterstellen, of hebben veel vrouwen een aanbod afgewezen. Want het kan toch niet zo zijn dat er simpelweg minder geschikte vrouwen aan de politieke top staan ?

Maar wie zich weer eens rustig in de realiteit verdiept ziet dat er niets bijzonders aan de hand is, want beide paarse kabinetten hadden ook ‘slechts’ 4 vrouwen in het kabinet, en het hoogst aantal vrouwen was 5 in het Kabinet Balkenende II, dus waar gaat dit over ?
Balkenende II houdt nog altijd het record met vijf vrouwelijke ministers, na een dieptepunt bij het kabinet ervoor met slechts één bewindslid van het vrouwelijk geslacht. En daar hoorden we destijds geen enkele journalist over klagen.

Tot het aantreden van kabinet Lubbers I in 1982 heeft er in Nederland nooit meer dan één vrouw tegelijk in het kabinet gezeten. Kortom: de geringe vertegenwoordiging van vrouwen in het kabinet is allesbehalve een nieuw probleem.

Een ander onderzoek toont aan dat wel degelijk minder vrouwen aan de Top staan in Nederland. De meeste onafhankelijke onderzoeken tonen aan dat er opvallend minder dames in de top van het bedrijfsleven en management staan, maar ook minder in NGO’s , sportclubs, en vrijwilligersorganisaties. Kortom, de emancipatie is een beetje mislukt.

Maar blijkbaar niet voor de politiek correcte journalisten in dit land, die dit uiteraard ook wel weten, maar hier blijkbaar weer een argument hebben om te ageren tegen het door hun zeer ongewenste kabinet.
En zo merken we als burgers dat het nieuwe kabinet niet alleen maar oppositie zal gaan krijgen uit de linkerhoek van de 2e kamer, maar met name met oneigenlijke argumenten vanaf de burelen van de linkse redacties van onze zo onafhankelijke Media.

Een zeer kwalijke zaak, die de werking van onze democratie hiermee schaadt en zelfs verstoort. Derhalve een oproep aan alle kritische medeburgers om te waken voor een echt vrije media en tegen deze journalistieke oppositie te ageren.

Meer medialeugens treft u aan op

www.vrijemedia.blogspot.com

e van Lith , 13.10.10

Geen opmerkingen: