donderdag 3 januari 2008

Het MediaRegime Jaaroverzicht 2007


HOE POLITIEK GEKLEURD WAREN DE NEDERLANDSE MEDIA IN 2007?

Onafhankelijk onderzoekje van VrijeMedia.blogspot.com over 2007 levert een Top- 6 van Politiek Correcte onderwerpen op.

Ondanks een aangekondigd onderzoek van de NOS directie en diverse onderzoeken ontkennen de meeste Hoofdredacteuren en Journalisten hun linkse politieke voorkeur. Sterker nog, Critici en Webloggers moeten niet zo zeuren, zo lijkt de algemene mening onder Journalisten te zijn.
Een goed moment, zo aan het begin van een nieuw jaar, om dit eens verder uit te zoeken.

www.vrijemedia.blogspot.com , weblogger en mediacriticus, heeft als frisse start in het nieuwe jaar een non-wetenschappelijk maar wel zo objectief mogelijk onderzoek gedaan naar de uitingen in de Nederlandse media.
Uit een bestand van duizenden Mediaberichten over het jaar 2007 zijn de navolgende onderwerpen geselecteerd die hierin het meest door de journalisten zijn aangehaald en besproken.

Lees mee en merk hoe objectief en onafhankelijk de dames en heren Journalisten wel niet zijn:

1. Geert Wilders en de Rechtse Partijen
Met stip het meest behandelde onderwerp over 2007 zijn de politieke uitspraken van rechtse politici. Van de boertige uitspraken van Geert Wilders over Islam, Koran en Mevrouw Vogelaar tot de rebelse opmerkingen van Hans Wiegel over zijn VVD.
Wat direct opvalt is dat de Media de rechtse partijen en hun voormannen constant negatief en stigmatiserend in het nieuws brengen, waarbij veelal de bij het artikel geplaatste afbeeldingen al boekdelen spreken.
Opvallend is dat met name de PvdA en D’66 uit de wind zijn gehouden. De politieke voorkeur van de Media legt hiermee overduidelijk haar stempel op ons land.

2. Terrorisme
Vrijwel dagelijks zijn we als burgers in 2007 geconfronteerd met waarschuwingen en aantijgingen over mogelijke terroristische aanslagen.
Van verdachte pakketjes, het continue vermelden van bomaanslagen in landen als Irak, tot de spotjes van de Nationale Terrorisme Coordinator, opvallend eensgezind lijken Politiek en Media de burgers te willen waarschuwen voor.. ja voor wat eigenlijk.
Het harde feit dat er in Nederland zelden of nooit terroristische aanslagen hebben plaatsgevonden, ook niet na 9-11, lijkt geen enkele journalist te deren en ervan te weerhouden de bevolking te blijven verontrusten.

3. Allochtonen en Autochtonen
Opvallend veel aandacht is besteed aan de opstootjes in Amsterdam Slotervaart, en problemen met Marokkanen, waarbij de indruk soms wordt gewekt dat Allochtonen en Autochtonen uit elkaar moeten worden gespeeld. Terwijl een meerderheid van alle burgers, inclusief allochtonen, inmiddels tegen de huidige politieke koers stemmen, en voor een hardere aanpak zijn, blijven de meeste journalisten hier blijkbaar stoicijns onder, en keren zich vaak tegen hun eigen publiek. Wie bepaalt hier eigenlijk het beleid voor ons land ?


4. TopCriminelen en Processen
Heel veel Media aandacht is besteed aan de processen rondom Holleeder en de Hells Angels. Maar ook rondom de Marinier Eric O. en Nathalie Holloway.
Wat hierbij opvalt is dat nauwelijks inhoudelijk wordt ingegaan op hetgeen wat Holleeder en de Hells Angels nu precies verweten wordt, maar dat juist de fouten van Justitie breed worden uitgemeten, en er veel aan lijkt te worden gedaan om juist de Criminelen ‘uit de wind’ te houden. Opvallend is ook dat verdere achtergrondpublicaties rondom heren als Paarlberg en Moskowitch angstvallig worden vermeden, waarbij hier de vraag rijst welke belangen worden gediend.

5. Irak en Afghanistan
Er gaat geen week voorbij of we werden geconfronteerd met moord en doodslag in beide landen, terwijl we inmiddels 12 gesneuvelde Nederlandse Soldaten in Uruzgan tellen, en maar liefst 24.000 burgerdoden over 2007 alleen al in Irak.
Terwijl steeds meer burgers zich thuis lijken af te vragen wat we in Uruzgan nog te zoeken hebben heeft deze PvdA regering haar Missionarismissie voor 1200 soldaten weer met 2 jaar verlengd. En het meest opvallende is dat er geen NOS of ANP journalist is, die de PvdA lijkt af te vallen in haar ‘vredesmissiekeuze’, over electoraal kiezersbedrog gesproken.

6. Politiek in Het Buitenland, van Afrika tot Rusland.
Veel aandacht wordt besteed aan de buitenlandse politieke ontwikkelingen.
Van het Venezuela van Hugo Chavez tot het Rusland van Poetin, overal lijken onze Media zich een keurig beeld van te willen vormen.

Maar wie zich wat meer in hun verslaggeving verdiept merkt ook hier al snel de politieke selectieve voorkeuren. Terwijl de Marxist Mugabe miljoenen burgers met geweld Zimbabwe uitjaagt is het in de Nederlandse Media angstvallig stil
En terwijl de rechts liberale nationalist Poetin in eigen land zeer geliefd is en zich voor Russische begrippen aan bepaalde grenzen houdt, wordt hij door de meeste Nederlandse journalisten weer negatief neergezet. Over politieke voorkeuren gesproken.

Samenvattend
In 2007 lijkt er , met dank aan het Internet en de vrije Internetzenders een bewustwording op gang te zijn gekomen over de knellende politieke voorkeuren van conservatieve Journalisten, met name op RTV, in de Dagbladen en NOS en ANP.
Niet alleen lijken de meeste Journalisten nog steeds een linkse voorkeur te tonen, maar zelfs ondermijnend te werken door het wellicht onbewust tegen elkaar uitspelen van bevolkingsgroepen en het in diskrediet brengen van bestuur en staat.
Graag nodigen we derhalve alle betrokkenen uit om deze bewustwording mee te helpen uitdragen, om mee te bouwen aan een Media waar alle burgers zich in kunnen herkennen en waar onze democratie recht op heeft.

3 januari 2008.
www.vrijemedia.blogspot.com
erik van lith

Geen opmerkingen: