dinsdag 6 januari 2015

PEGIDA en die Lügen Presse

Gisteravond betoogden voor de tiende maal op rij bijna 18.000 vreedzame inwoners van Duitsland uit alle lagen van de bevolking in het eerder door amerikaanse bommen getroffen Dresden tegen de verdere Islamisering van Duitsland. Steeds meer Pegida burgers voelen zich ook door overheid en politiek in de steek gelaten door schandalen rondom het Asielmisbruik en de vloedgolf aan niet westerse Migranten die de Europese steden nu overspoelen.

Het betrof de zoveelste vredige protestmars die werd gehouden, maar ditmaal viel opvallend genoeg keer op keer het woord "Lügen Presse ". Journalist Udo Ulfkotte sprak uitgebreid over zijn ervaringen bij de Main Stream Media en hoe hij keer op keer opdracht kreeg om bewegingen als Pegida dood te zwijgen, heeft u er trouwens iets van gezien op het NOS journaal ?

Wie het NOS journaal van 07.30u er nog eens op na wil zien zal merken hoe gekleurd en vooringenomen onze zogeheten onafhankelijke Media weer zijn.Uitgebreid komen de anti Pegida demonstranten in beeld, waaronder de linkse burgemeester van Keulen, die meld tegen rechts extremisme en vreemdelingenhaat te zijn, over polariseren gesproken. Beelden uit Berlijn met spandoeken waarin Pegida en Nazi's op 1 lijn worden gesteld laten aan de verbeelding niets over.

Om het polariseren door de Media nog compleet te maken melden de redacties dat de Pegida aanhang voornamelijk uit Oost Duitsland komt en de tegenbewegingen voornamelijk uit West Duitsland, kortom het linkse format is gezet en het polariseren en verder uit elkaar spelen van ons burgers door de Media kan ook hier weer beginnen.

Voor de tijd van Pim Fortuijn speelden Internet en de Social Media nauwelijks een rol en waren we als burgers voor nieuwsgaring en objectieve meningsvorming volledig afhankelijk van de zogeheten Main Stream Media waaronder de PCM kranten en NOS nieuwsredacties, die zoals bekend mag zijn nogal eenzijdig aangestuurd worden door linkse partijen en de Ministeries in Den Haag.

De 2 paarse kabinetten onder leiding van Wim Kok genoten zo de volledige steun van deze politiek corecte Staats Media, Pim Fortuijns boek de Puinhopen van Paars zijn in dit licht de moeite van het doorlezen eens waard, waarbij jaarlijks stilzwijgend tienduizenden asielzoekers werden binnengehaald onder luid gejuich van paarse Ministers zoals Jan Pronk van de PvDA en Roger van Boxtel van D'66 die waar mogelijk verkondigden dat Nederland Multicultureel was geworden en voor altijd zou blijven.

Typerend is dat diezelfde VVD ministers van Paars die destijds andere kant op keken ook nu weer zwijgen, wat symbool mag staan voor de mentaliteit van Politici in het algemeen, wat in landen als Duitsland niet anders ligt, en door de opkomst van Pegida haarfijn wordt blootgelegd.

De revolutie van Social Media brengt de opkomst van burgerbewegingen van Oekraine tot Dresden direct in onze huiskamers en zijn hiermee de ware zuivere journalisten van de burgers geworden, ondanks alle tegenwerkingen van de NOS, zie maar eens hoe ze schrijven over Pegida en totaal niet objectief ingaan op de achtergronden van de protesterende deelnemers.

Burgers, waakt u voor een echt Vrije Media

E van Lith, 06.01.14