dinsdag 23 oktober 2012

En weer een slachtoffer van de Media terreur erbij : Wethouder van Rey

Het zal de gemiddelde burger niet zijn ontgaan dat zowel gisteren als vandaag vrijwel alle Media eensgezind het zwaarste geschut in stelling brachten om ex wethouder van Rey en zijn VVD in diskrediet te brengen. Hiermee werden bijna alle onderdelen van de Code voor de Journalistiek weer met voeten getreden : niet onafhankelijk, niet fair en niet met open vizier. Hoever mag een vrije media eigenlijk gaan ?

Neem bijvoorbeeld vandaag de zware suggesties op het Radio 2 NOS Journaal, een van de meest harde puisten van het linkse Media Regime. Uur na uur presteert de redactie van dit journaal om nogal politiek gekleurd en enthousiast de volgende zaken te melden :

08u : de Corruptiezaak is groter als verwacht, Groen Links is geschokt en mag geen verdere namen noemen, 09u Corruptiezaak veel groter als verwacht, GL krijgt het zwijgen opgelegd, monddood gemaakt, 10u De Beerput gaat verder open, GL is woedend, Corruptiezaak nog meer betrokken , en zo gaat deze zender de hele dag verder door…

De gemiddelde luisteraar mag na dergelijke aantijgingen, zo eenzijdig en zo suggestief zonder enig bewijs, en dan notabene van een publieke zender, blijkbaar concluderen dat de misstanden in de VVD en Roermond wel zeer belabberd moeten zijn, en dat terwijl Justitie notabene nog niets heeft aangetoond. Kortom hoe unfair, afhankelijk en journalistiek fout kun je dan als journalistieke redactie wel niet zijn.

De vraag is hoeveel onnodige en vooral ongewenste schade inmiddels deze mediavrijheid heeft aangericht in Roermond, een fijne stad die hier niet om heeft gevraagd en ook helemaal niet op zit te wachten. Een stad die velen als voorbeeld nemen, en waar bestuurders en inwoners mede dankzij de VVD loyaal samenleven. Maar dankzij de NOS en andere publieke zenders lijkt dit alles in enkele dagen compleet overhoop gehaald, waarmee deze zenders hiermee journalistiek behoorlijk en oneigenlijk over de scheef gaan.

Dat van Rey blijkbaar bepaalde zaken in die 14 jaar als wethouder verkeerd heeft gedaan zal inmiddels niemand ontkennen, maar de vraag is in hoeverre ook deze wethouder de faire kans krijgt zich eerst eens te verdedigen voordat hij zo onheus en geheel onbeschermd wordt beschadigd en publiekelijk door de Media in diskrediet gebracht.

In dit land heet het normaliter dat iemand onschuldig is tot het tegendeel bewezen is, waarmee de onbewezen aantijgingen en zware stigmatiseringen door met name de publieken jegens de VVD en deze man en zijn gezin dan ook werkelijk ongekend zijn.

Ook lijkt het gepast dat hij als verdachte op discrete wijze en niet volledig met naam en afbeelding in beeld wordt gebracht. Zelfs de benzinedief krijgt in dit Medialand nog meer respect. Ook hier worden blijkbaar bewust alle journalistieke grenzen overschreden, want blijkbaar onder het excuus van de publieke functie van deze man worden op een zeer confronterende wijze beelden van van Rey en zijn gezin in beeld gebracht, waarmee hij, onnodig en onheus, voor het leven wordt beschadigd .

En het gaat maar door, want vanavond op het RTL en NOS nieuws gaan alle remmen weer los met termen als bestuurlijke chaos en een run op landelijke VVD bestuurders. De RTL reporter presteert het zelfs op jacht naar kijkcijfers om VVD voorzitter Korthals volkomen misplaatst te vragen of het inmiddels normaal wordt om te graaien binnen de VVD, hoe diep kun je dan als journalist nog zinken?

Om de schade te beperken en dergelijke excessen in de toekomst te voorkomen lijkt het derhalve nu een goed moment dat de landelijke VVD , als grootste regeringspartij eens fors gaat ingrijpen bij de publieke Media, in het belang van de persvrijheid en het belang van het land. Ook VVD fractie fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Hermans, zei het inmiddels al treffend "Zolang Van Rey niet is veroordeeld en er geen bewijs is, blijven we achter Van Rey staan.

Het kan niet zo zijn dat de Media dit land zo regeren en zomaar ongestraft een bestuurlijke chaos kunnen veroorzaken. De VVD fractie in Roermond heeft hiertoe al overtuigend en eensgezind een eerste signaal gegeven door passend af te treden. De emoties die de VVD wethouders hierbij toonden geven aan hoe diept krenkend en onheus de Mediahetzes zijn.

Het is te hopen dat de VVD er het er dus nu verder niet bij laat zitten en op eenzelfde wijze als Mr Demmink zelf maar eens fair, onafhankelijk en vooral krachtig zal ingrijpen richting de dames en heren journalisten die maar keer op keer op keer ongestraft onze gewaardeerde medeburgers blijven stigmatiseren.

Meer medialeugens op www.vrijemedia.blogspot.nl E van Lith

dinsdag 9 oktober 2012

Koen V. was dat destijds niet die gijzelaar ?

Oorverdovend was op 10 oktober 2000 het gejuich op de publieke tribune van het gerechtsgebouw waar de 25-koppige redactie van het ochtendblad Spits bijna voltallig aanwezig was. Weliswaar had het hof zojuist hun 'martelaar van het vrije woord', de 25-jarige Koen V, in juridische termen afgeserveerd als leugenaar, hij mocht in ieder geval na zeventien dagen cel weer naar buiten. En dat telde. Althans destijds …

Diezelfde Journalist Koen V. is nu, 12 jaar later, ouder en wijzer zou je denken, aangeklaagd door de hoogste man van Justitie wegens het verspreiden van leugens. Nu zal Mr Demmink daar zijn redenen wel voor hebben, maar wat deze lezer opvalt is dat het niet de eerste maal lijkt te zijn dat deze Koen V. op de losse vingers wordt getikt. Het verschil echter met 12 jaar terug bij het proces rond Mink K is dat ditmaal de allesbepalende macht van de linkse media wat lijkt te zijn gebroken en dat hij hiermee wel eens zijn geloofwaardigheid en baantje als journalist zou kunnen gaan verliezen

Want wie nog de wilde tijden van Beroepscrimineel Mink K kent, die in 2000 tot 3,5 jaar werd veroordeeld wegens wapenbezit zal zich ook de gijzeling van Koen V. en alle ophef hieromtrent nog wel herinneren. Het waren de hoogtijdagen van paars en vooral van de beklemmende macht van de Main Stream Media .

Want Koen V. kwam toen ook al, als jonge Spits reporter van nauwelijks 25 jaar, zomaar met ‘opzienbarende’ getuigenverklaringen over vermeende betrokkenheid van de politie in het knoeien van documenten in deze grote strafzaak. Hoe mooier kun je dan als meelopende startende journalist wel niet je zo gewenste doorbraak maken ?

Opvallend genoeg echter werd deze Koen V. op 22 september 2000 op last van het hof opgesloten, wat een nogal opzienbarende actie was in die dagen. De jonge journalist wilde namelijk niet zeggen welke politieman hem had verteld dat de politie had geknoeid in de processen-verbaal over een enorme wapenvondst in een strafzaak waarvoor drugshandelaar Mink K. en twee medeverdachten al eerder door de rechtbank werden veroordeeld. Het enige wat Voskuil over zijn politiebron, notabene onder ede, aan het hof kwijt wilde, was dat de agent "betrokken was" bij het onderzoek naar de wapenvondst. Volgens justitie kan dit niet kloppen. Het openbaar ministerie liet navraag doen bij alle bij het onderzoek betrokken rechercheurs. Zij verklaarden allemaal nooit met een journalist over de zaak-Mink K. te hebben gesproken en ook niet met V.

Koen V. had volgens justitie dus gejokt of de bron had hem wat wijsgemaakt. Hij beriep zich echter, waarschijnlijk ingefluisterd door wat bekende advocaten, volgens het hof ten onrechte op zijn verschoningsrecht. Omdat de integriteit van de strafrechtspleging in het geding was, besloot het hof de journalist vervolgens te gijzelen, waarmee Koen V als onbeduidende journalist bereikte wat hij blijkbaar wilde, bekendheid.

Uiteraard was dit ook koren op de molen van de door de intellectuele Mink K aangestuurde advocaten Mr Adele vd Plas, waar hebben we die naam recent meer gehoord ?

Na 17 dagen van gijzeling werd Koen V. alsnog vrijgelaten, maar wel met het oordeel van 3 onafhankelijke rechters dat de verklaringen van Voskuil nergens op gebaseerd waren, en aangezien ze onder ede gedaan waren was hier dus duidelijk sprake van Meineed.

Opvallend genoeg is het nu weer dezelfde journalist Koen V. die in opspraak komt wegens ongefundeerde beschuldigingen in grote en gevoelige zaken richting Mr Joris Demmink. Ook hier wil hij zich blijkbaar op een ongefundeerde en ongepaste wijze weer al te graag profileren ten koste van anderen.

Wellicht dat derhalve de NVJ net als bij de Wetenschappers het Journalisten nest eens wil zuiveren en zoals toen bij de gijzeling in 2000 ook nu wil ingrijpen, maar dan richting Koen V., en misschien kan ook het Genootschap van Hoofdredacteuren dan wellicht net als destijds een spoedoverleg aanvragen met de vaste Kamercommissie van Justitie om zich ditmaal nederig te verontschuldigen namens het AD.

Maar het is Media, dus onkwetsbaar, en dat zal dus niet gebeuren.. Des te meer is het een goede zaak dat de grote Justitieman Mr Demmink zelf maar het voortouw neemt en de Media en deze Koen V. eens gericht en flink op hun iets te grote bek zal gaan slaan .

E van Lith, 09.10.12

donderdag 4 oktober 2012

Wie bevrijdt ons van de Medialeugens over Syrie ?

Zowel het NOS als RTL journaal openden vanochtend op nogal oorlogszuchtige wijze met het weergeven van de Syrische granaatinslag op Turkije en met uitgebreide beelden van Clinton en Turkse woordvoerders die dit voorval lijken aan te grijpen voor een mogelijke aanval op Syrie.

Beelden van Hillary Clinton die wederom ‘outraged’ was, trieste plaatjes van de 5 doden in het Turkse dorpje en Turkse Parlementariers die spraken van grove schending van Syrie en zelfs een oorlogswet gaan voorbereiden.

Als burger zou je inderdaad bijna enige sympathie gaan krijgen met de Turken, die hopelijk dan eens een einde kunnen maken aan de ellende in hun buurland.

Maar de kritische kijker valt het direct weer op dat UN secretary Ban-Ki Moon oproept om niet te overdrijven en ook dat de Syriers zelf niet aan het woord komen over dit voorval, over hoor en wederhoor gesproken.

En verder wordt blijkbaar zonder enige ‘ fact checking’ de granaat blijkbaar al aan het Syrische leger toegewezen, waarbij de NOS en RTL nogal kritiekloos de gekleurde versie van buitenlandse nieuwszenders en de tegenstanders van Assad overnemen. Want net zoals de bloedige bomaanslagen de dag eerder in Aleppo en de trieste brand in de monumentale Soukh van Aleppo zou ook deze aanslag best wel eens door de Moslimrebellen kunnen zijn veroorzaakt ?

Het zou de tegenstanders van Assad juist nu heel goed uitkomen dat juist in deze impasse de bomaanslagen plaatsvinden en een Islamitisch land als Turkije, gesteund door Clinton zich eens in de strijd gaat mengen. Recent nog kwam het UN overleg weer in een impasse, en het past prima in een streven van Amerika haar oliebelangen in het Midden Oosten veilig te stellen en blijkbaar ook hier ten koste van Rusland en China bevriende Arabische Moslimvrienden in het zadel te helpen.

En waar dit toe kan leiden hoeven we maar in Irak, Lybie en Egypte te zien. Eerst krijgen we als burgers mooie Medialeugens over Lenterevoluties en strijd tegen dictators voor democratie te zien, waarna na de strijd de Media massaal lijken te zwijgen en democratie in deze landen als snel wordt vervangen door Moslimbroeders met weer heel andere belangen.

Wie stopt deze leugens eens en kleurt de Media eens neutraal bij ? e van lith , 04.10.12

Julio P. is het zoveelste slachtoffer van de linkse Media.

Terwijl de NOS zich momenteel nogal druk lijkt te maken over een fout filmpje uit het verre Syrie rondom de ontvoerde journalist Austin Tice, daar zouden diezelfde journalisten van de NOS redactie zich eens druk moeten maken over de jarenlange stigmatisering die ze zelf verspreid hebben rondom de zogeheten doodspiloot Julio P.

Want terwijl Julio P alweer 3 jaar onschuldig zit opgesloten in een Argentijnse gevangenis, blijkt nu overtuigend uit onafhankelijke bestudering van zijn logboeken, dat P. als straaljagerpiloot nooit een vrachtvliegtuig heeft kunnen vliegen. Zowel onderzoeksrechter Sergio Torres als Nato Piloot Steve Netto hebben dit na gedegen onderzoek aangetoond.

Wie herinnert zich niet de talloze nieuwsberichten in 2009 in met name het NOS journaal over de Transavia piloot Julio P, die volgens enkele van zijn collega’s onder het Argentijnse Generaalsregime de beruchte vrachtvliegtuigen zou hebben gevlogen.

Vrijwel dagelijks galmde de volgende suggestieve tekst door de ether : ‘Poch wordt ervan beschuldigd dat hij als marinepiloot betrokken was bij 'vluchten des doods' tijdens de militaire dictatuur in ArgentiniĆ« (1976-1983). Daarbij werden meer dan duizend gedrogeerde mensen, vaak politieke tegenstanders van het regime, boven zee uit het vliegtuig geworpen’ . Het werd maar al te graag aangezwengeld door Freek de J. achtige gangmakers, waarbij notabene ook in het NOS nieuws in januari 2010 door Reporter Rob Zoutberg werd vermeld dat Maxima’s vader Zorreguieta hierbij betrokken is geweest. Als neutrale kijker voel je je dan achteraf toch wel door deze NOS nieuwsdienst genomen.

En wat hierbij ook opvalt is dat van de honderden zogeheten onafhankelijke journalisten in dit land tot voor kort geen een het eens kritisch op heeft durven nemen voor deze onterecht vastgehouden Nederlandse Piloot. Het zegt wederom veel over de macht van de linkse media in dit land, en is de zoveelste opzienbarende ontmaskering.

Marco Kroon, Lucia de B en nu weer Julio P , hoevelen moeten nog volgen voordat iemand deze Media eens gaat bijkleuren ?

www.vrijemedia.blogspot.com E van Lith 24.09 NOS op 3