maandag 26 augustus 2013

De burger Revolutie van Volk en Leger in Egypte en Syrie overwint de Internationale Leugens van Media en Politiek

Terwijl de VN onderzoekscommissie nog onderzoek moet doen naar het gebruik van Gifgas in Syrie en nog neutraal aangetoond moet worden wie de granaten hebben afgeschoten, lijken de zogeheten onafhankelijke Media, waaronder onze eigen Staatszender de NOS al overtuigd van de veroorzaker van al deze ellende, uiteraard het Leger van Assad, kortom hoe gekleurd gevaarlijk onze eigen Media weer zijn.

Feit is dat niemand - buiten de strijdende partijen in Syrië - precies weet wie de verboden wapens heeft ingezet. Beide partijen ontkennen gifgas te hebben gebruikt. De beelden van de slachtoffers zijn gruwelijk, maar laten niet zien wie de chemische wapens heeft afgevuurd.

Maar het komt de oorlogshitsers wel goed uit, deze zogeheten gifgas aanval, want landen als Amerika, Turkije , Groot Brittannie en Frankrijk zullen maar al te graag hun soennitische olievrienden te hulp schieten in hun politieke strijd tegen de sjiieten in Iran en Syrie, hoe politiek fout kunnen we weer zijn.

Neem zo vandaag de meldingen door de onafhankelijke NOS redactie dat 5 dagen na de aanslag Assad alle bewijzen meent weg te kunnen halen. Waarom zou dit argument alleen voor Assad gelden en niet voor de rebellen, als die ook de daders kunnen zijn, alleen dit argument geeft al aan hoe gekleurd de Media zijn.

En neem naast de NOS redactie de Politici in dit land . ‘De tijd is rijp voor interventie in Syrië, meld GroenLinks fractievoorzitter Bram van Ojik. In het radioprogramma Kamerbreed vertelde Van Ojik gisteren dat hij ervan uitgaat dat de Syrische regering chemische wapens heeft ingezet tegen de eigen bevolking. De vraag moet daarom niet zijn óf er moet worden ingegrepen in Syrië, maar wie dat gaan doen en onder welk mandaat. En dat van een Pacifistiese partij, het bewijs hoe politiek fout Politici weer kunnen zijn

Het trekken van al deze anti Assad conclusies op basis van onbewezen aannamen, in dit geval dat Assad schuldig zou zijn aan de gifgasaanval heeft een mooie term , namelijk ‘Confirmation Bias’, het op gevaarlijke wijze wensdenken en negeren van bewijzen die niet overeenkomen met de verwachting. Want nogal opvallend is dat met name de NOS dagelijks wel de motieven van Assad in beeld brengt maar op geen enkele wijze die van de Rebellen, wat nogal gekleurd genoemd kan worden.

De opstandelingen in Syrië hebben in het afgelopen jaar de strijd duidelijk verloren in het voordeel van Assad. Maar zij weten ook dat Assad geen overlevingskans heeft bij een eventuele buitenlandse interventie, met als aanvoerder de VS. De inmiddels beruchte "rode lijnen" van Obama om tegen Syrië op te treden bij het gebruik van chemische wapens, bieden een laatste opening voor de rebellen met hun westerse vrienden om een interventie uit te lokken.

Maar gelukkig hebben de burgers wereldwijd dankzij het vrije Internet ( hoe lang nog ? ) inmiddels ook deze gevaarlijke Politieke Obama Media spelletjes door , slechts 7% van alle Amerikanen steunt deze aanpak. En hiermee lijkt een nieuw soort Burgerinitiatief te ontstaan, wat de onderzoekers van o.a. Clingendael wel zal boeien, namelijk het ontmantelen van de leugens van Politiek gekleurde Main Stream Media waaronder onze eigen NOS door de eigen burgers via het revolutionaire burger platform Internet.

Links de Politiek gekleurde leugens van Politici en hun Main Stream Mediavrienden, die ons burgers keer op keer een ongewenste richting injagen, en rechts de nieuwe genootschappen zoals in Egypte tussen Jongeren en het Leger, die genoeg hebben van Politieke spelletjes en hun Mediaoorlogen . Want kijk naar Egypte, ondanks dat alle NOS journalisten van verbazing van hun redactiestoel vielen, met Sander van Hoorn voorop, heeft het Egyptische leger met groot succes en gelukkig de laatste week nauwelijks slachtoffers de extremisten weten aan te pakken, die niets met de Islam van doen hebben, en met hun dag van de woede en dag van de martelaren aangaven welke richting ze uitgingen. En de Media en alle onheilsprofeten hebben nu dus mooi het nakijken

Mubarak, Khadaffi, Hoessein, Assad, allemaal boeven , althans volgens de Obama Media en de naieve Nederlandse followers, maar we zien inmiddels de gevolgen , alleen al in Irak duizenden doden in de strijd tussen Soennieten en Sjiieten per maand, maar daar hoor je opvallend genoeg dus geen NOS redactie iedere dag over, ook toeval dat Sander van Hoorn en Lex Runderkamp hier zelden zijn ? Assad is duidelijk geen lieverdje, maar het is derhalve toch te hopen dat hij stand zal houden, en net als zijn Egyptische broeders eens met zijn eigen volk en leger schoon schip kan maken met alle extremisten en bemoeienissen vanuit het buitenland, dus ook met de Main Stream Media, die ook hier in ons land hun eigen burgers dag in dag uit maar blijven voorliegen met hun politiek doorzichtige leugens.

Wie grijpt hier eens in ?

www.vrijemedia.blogspot.nl E van Lith 26.08.13

zondag 14 juli 2013

Hoe de Media ons als burgers weer Polariseren : Neem Trayvon versus ZimmermannWie de ongekende Media aandacht aan de vrijspraak van bewaker Zimmermann volgt kan zich alleen maar verbazen over hoezeer de Media weer hun persvrijheid kunnen gebruiken om bevolkingsgroepen met nogal suggestieve en bedenkelijke Racisme voorwendsels tegen elkaar uit te spelen.

De afgelopen 24 uur hebben vrijwel alle Westerse Media, met hier in Nederland de NOS voorop, de vrijspraak van burgerwacht Zimmermann met nogal eenzijdig oneigenlijke argumenten in het nieuws gepusht, waarom doen ze dit eigenlijk ? Termen als ‘Amerika houdt de adem in’ en de ‘blanke Zimmermann versus de Zwarte Trayvon’ lopen onophoudelijk door het beeld.

De argumenten van Trayvon worden uitgebreid toegelicht maar op geen enkele wijze wordt de vrijspraak van de Jury gerespecteerd of zelfs maar enigszins toegelicht. Wat is de reden, vraag je als burger je af ?

Dagelijks vinden in Amerika moorden plaats, waarbij we wellicht alleen maar kunnen raden welk percentage door inwoners met een Afrikaanse achtergrond. Het zal waarschijnlijk niet veel afwijken van andere landen, maar op de een of andere manier besteden de Media hier opvallend weinig aandacht aan. Over Racisme gesproken.

Maar in een land als Amerika , waar de overheid onder constante druk staat, en Obama het slecht doet in de peilingen, lijkt het beleid van de machthebbers en hun Mediavrienden er blijkbaar bij gebaat bij te zijn om de bevolking op deze lage wijze tegen elkaar uit te spelen, om hiermee de rol en wenselijkheid van diezelfde overheid blijkbaar te kunnen onderstrepen.

En daarom zien we klaarblijkelijk als er een incident is, zoals eerder met Rodney King, en nu weer met George Zimmermann, hoe triest ook, dat de Media, maar al te graag en al te naief, de Racisme kaart weer tevoorschijn halen.

Maar gelukkig worden de Main Stream Media, vrijwel volledig in bezit van de politiek correcte machthebbers, links en rechts ingehaald door de vrije media van het Internet, en krijgen we als burgers de echt neutrale waarheid steeds meer onder ogen.

Want zo vallen de zogeheten protesten, waar Obama en zijn Obama Media vrienden blijkbaar zo hun hart voor vasthouden, 100% mee. In een Megastad als San Francisco slechts enkele honderden, en in de eerdere zwarte brandhaarden van de US, zoals Los Angeles, ca 2000 betogers, waarvan waarschijnlijk een groot deel Journalisten. Het blijkt dat we als burgers gelukkig steeds meer in de gaten krijgen waar onze zogeheten onafhankelijke Media voor staan, het zijn blijkbaar op sensatiebeluste naieve nalopers, die op een gevaarlijke wijze klakkeloos en kritiekloos de Formats van Obama en zijn MediaRegime nakauwen.

Het gaat Obama en zijn Media niet om Zimmermann, maar om burgers , blank en zwart,tegen elkaar uit te spelen ten eigen faveure. Het gaat de Obama Media niet om de democratie in Irak , Egypte of Syrie, maar om hun eigen Oliebelangen en Goldman Sachs kredieten, en het gaat de Obama Media niet om Snowden of Meningsvrijheid, maar om het opzetten van PRISM en het op ongekende schaal bespioneren van ons als vrije burgers.

En de westerse Media ? Die rennen blijkbaar ongeremd de Obama Media Persagentschappen achterna, kijk maar naar de zaak rond George Zimmermann

Meer leugens treft u aan op

www.vrijemedia.blogspot.nl e van Lith

zondag 24 maart 2013

Waarom de Media de werkelijke waarheid over Cyprus verzwijgenCyprus is een Roversnest, althans als we de meeste journalisten mogen geloven, waar de Russen het voor het zeggen hebben en massaal hun zwarte geld stallen, en nu mogen de overige beschaafde EU landen, waaronder Nederland, de tekorten met 10 miljard aanzuiveren. Maar niet eerder dan dat de Cyprioten zelf ook fors 5’8 miljard bijbetalen, met name door een claim van 20% op spaartegoeden bij de grootste Staatsbanken.

Maar uiteindelijk komt alles weer goed, want vertegenwoordigers van de trojka, die bestaat uit de Europese Unie (EU), de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), overleggen vandaag met Cyprus over een reddingsplan voor het eiland. Zo zal het gaan , en is het ook altijd gegaan, en vooral zo zal de volgende leugen ons als burgers door de NOS verkocht worden, gelooft u het nog ?

Want de kritische burger krijgt steeds meer het gevoel dat het een soort door de Media uitgerold Media Procter & Gamble marketingverhaal is van de Groot Banken.

Want net zoals Cyprus is ook ons eigen land inmiddels volgepropt met overtollige woeker Leningen, dankzij het stilzwijgen van de Media en aanjagen van de Politici en Grootbanken. Neem inmiddels eens de meer dan 1 miljoen overtollige woningen en spaarhypotheken die onder toezicht van Bouwend Nederland zijn gebouwd in de massale vinexwijken dankzij de forse renteverlagingen en kredietaanjagers vanaf 2002 door meneer Greenspan & Wellink. Was de rente netjes hoog gebleven dan hadden we geen last gehad van de vele Polen en hadden we nu ook nog mooie groene polders en stabiele huizenprijzen gehad . Dankzij deze lobby zitten we nu met miljarden aan boventallige schulden, de burger mag weer betalen, heeft u ooit 1 kritische journalist hierover gehoord ?

En de verslaggeving van NOS en RTL is ook nu weer bij Cyprus niet verder gekomen dan het vullen van plaatjes en het oplezen van Reuter Formats en wat snoepreisjes van verslaggevers die de Cyprioten uiteraard alleen maar vragen naar de overbekende weg. Wie zich namelijk zelf dan maar wat meer in Cyprus verdiept komt ook al snel tot de conclusie dat al die miljarden die aan Griekenland en Cyprus worden uitgeleend ook nu weer in de zakken van de Cypriotische Banken en Ambtenaren belanden, die hiermee dan weer enkele maanden verder kunnen met het nog meer onverantwoord uitlenen en uitgeven.

Kortom Brusselse Ambtenaren helpen Cypriotische Ambtenaren en de circel is weer rond . Wat een zegen zou het zijn als Brussel de Cyprioten eens met rust liet, en het eiland zichzelf eens hard middels een faillissement liet reinigen. Het eiland zal echt niet zinken na een faillissement, en er is nog nooit een woning ingestort of iemand dood gegaan aan direct geldgebrek. Maar Brussel zal het samen met het IMF niet zover laten komen en al deze miljarden maar al te graag weer lenen, om hiermee uiteindelijk hun woekerrentes te kunnen incasseren.

Derhalve zullen de Cyprioten en Russen de 20% zonder meer moeten gaan betalen, maar let maar op, over niet al te lange tijd zijn wij hier na deze testcase als Nederlandse burgers aan de beurt, bent u ook zo benieuwd hoe de door de Staat gemanipuleerde NOS media dan zullen reageren ?

E van Lith 24.03.2013

zaterdag 23 maart 2013

Wie gooit eens een 'Tegel' door de Media Leugens rondom de Neder Jihad strijders in Syrie ?Kunt u zich voorstellen, dat zondag na de Rooms Katholieke Kerkdienst te Delft jongeren geronseld worden door een handlanger van mijnheer Pastoor om te gaan strijden tegen Moslims in het Midden Oosten, en dat hierna 25 jongeren zouden afreizen om te gaan strijden tegen de Moslim broeders ?

Laten we wel zijn, de wereld zou te klein zijn, de betreffende Pastoor en zijn handlanger zouden direct worden opgepakt door het OM en onze Mariniers zouden naar het Midden Oosten overvliegen om deze strijders op te pakken en onder te brengen in een speciaal bewapende gevangenis in de Polder. De gemoederen zouden ons land nog jarenlang bezighouden.

En de Media, ja vooral de Media die zouden dit maar al te graag aangrijpen om ons als burgers maandenlang intensief bezig te houden en in te kleuren met onderwerpen over foute Kruisvaarders en hoe ver het zo heeft kunnen komen. Na een parlementair onderzoek zouden speciale wetten worden ingevoerd en een regeringsinstantie worden opgericht om opkomende jonge christenen te volgen en op te speuren. Ons landje zouden we niet laten besmeuren door rechts extremisten, uiteindelijk hebben we internationaal onze reputatie te verdedigen van tolerantie en verdraagzaamheid.

Maar nu er inmiddels , hoe toevallig, honderden Moslim jongeren uit heel Nederland naar het Midden Oosten zijn afgereisd om notabene tegen christenen te gaan strijden, waaronder recent 25 jongeren uit Delft, en de eerste doden vallen , we zullen ons maar niet afvragen met wat voor geweld, is het opmerkelijk en apathisch stil in politiek correct Nederland.

Niet bij de verbaasde burgers, die inmiddels steeds minder de Media vertrouwen na deze zoveelste politieke verzwijging, maar wel bij het Regime dat ons land beheerst, het MediaRegime. Want het is wel zeer opmerkelijk dat de strijd van deze medeburgers zolang onder de Mediapet gehouden is van onze gekleurde Media. Terwijl Tanja Nijmeijer al jarenlang tot in detail bekend is, zouden deze jongens tot voor kort onbekend zijn ?

Wat ook weer opvalt is dat de Media de insteek kiezen om deze jongeren direct als slachtoffers neer te zetten, die met trauma terugkeren en eigenlijk slachtoffer zijn van haatpredikers, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de soldaten van Assad of onze feestvierende jongeren te Haren die stelselmatig als daders worden neergezet.

En waar zijn nu de Politici die altijd de mond vol hebben over de extreme uitspraken van Geert Wilders, en dat hij mensen oproept tot haat. Geen journalist die nu eens aanhaalt dat hij wel eens gelijk kon hebben. Het lijken nu inderdaad juist diegenen waar Wilders voor waarschuwt die nu massaal afreizen om andere burgers dood te schieten , waar zijn de journalisten nu die Wilders gelijk durven geven, over foute berichtgeving en polariseren gesproken ?

Het bewijs , helaas, dat we in dit land de verkeerde kant opgaan, en dat het tijd wordt dat we als burgers gaan beseffen dat we leven met een nieuwe ‘enemy from within’ een Media die zo blind is en strak geregisseerd is , dat we er als mooi landje aan te gronde zullen gaan.

Kortom, welke nieuwsredactie wordt eens wakker en gooit eens een 'Tegel' dwars door deze leugens ? E van Lith 23.03.13