zondag 14 december 2008

Wie bevrijdt Johan Heesters van onze linkse Media ?


Vanochtend kopt de NOS groot op haar Website de titel “Heesters vraagt om vergiffenis’ hiermee ingaand op het eerdere ‘interview’ dat diezelfde NOS middels het politieke programma ‘De Wereld draait Door’ heeft gehouden met deze stokoude Zanger.

Als Burger vraag je je weer af of hier nu sprake is van echt nieuws, of dat hier door de NOS weer politiek nieuws wordt gemaakt. De kritische lezer mag weer raden, vooral de bijgeplaatste nogal suggestieve foto van Heesters spreekt boekdelen over de oprechtheid van de Redactie.

De 100 plusser zanger Johan Heesters is blijkbaar nogal populair in Duitsland. Maar in plaats van wat respect voor deze man met gebreken is hij in linkse kringen, die zich meestal zo graag beroepen op medelievendheid , nogal in opspraak. En dit allemaal omdat hij volgens een nog helemaal niet aangetoonde beschuldiging in de 2e Wereldoorlog in Munchen opgetreden zou hebben voor een gezelschap waartussen kampbewaarders gezeten zouden hebben.

Dus ondanks dat dit nog niet aangetoond is wordt Johan Heesters blijkbaar al publiekelijk door linkse NOS programma’s veroordeeld, over onafhankelijkheid van verslaggeving gesproken ! Hoe een publieke organisatie als de NOS dus met politieke belangen en integriteit van burgers omgaat wordt hiermee weer eens bewezen.

Weet bijvoorbeeld onze rechter criticus Yoep van het Hek soms welke discutabele lieden er allemaal wel niet tussen zijn publiek zitten, en heeft de linkse dominee Freek de Jonge soms al eens nagedacht over een optreden voor de marxistische beul Robert Mugabe en zijn vrienden. Voor je het weet staat de NOS paraat..

Blijkbaar leven we dus in een Medialandschap , beheerst door redacties, die er genoegen aan beleven om zelfs 100 plussers uit de kast te halen om hun politieke gerievens op bot te vieren.

Het wordt derhalve eens tijd voor de politiek om in te grijpen in deze NOS cultuur, zodat deze Publeksomroep zich met name op een Zondagochtend wat beter bezint voordat ze wederom dergelijke gekleurde hetzes gaat inzetten.

E van Lith

14 december 2008.

dinsdag 7 oktober 2008

Hoe de Media de Filevrije dag van 9 oktober en de ANWB boycotten

Wellicht is het u door alle commotie rondom de Kredietcrisis niet opgevallen, maar aanstaande vrijdag 9 oktober is door de ANWB uitgeroepen tot de Nationale Filevrije Dag.

En waar zijn de Main Stream Media als NOS en ANP nu ? Terwijl normaliter al mijlenver vooruit linksige milieuvriendelijke initiatieven als bijvoorbeeld de autoloze zondag en dergelijke worden omarmd en aankondigd, daar zijn diezelfde Media nu wel heel erg stil.

Maar eenieder die de Media een beetje kritisch volgt weet weer wat er weer gaande is, want de Filevrije dag is namelijk uitgeroepen door de ANWB, niet bepaald een NOS en ANP vriend. En ook een organisatie die in de linkse hoek van journalisten en kilometerheffers nogal besmet is geraakt.

Want sinds de ANWB in trouwe opdracht van haar achterban van 3,5 miljoen auto leden de plannen voor de kilometerheffing van PVDA Minister Tineke Netelenbos torpedeerde staat ze bij de linkse Media in een kwaad daglicht. En onder het PvdA credo van ‘If you are not with us you are against us’worden opdrachten voor o.a. bewegwijzeringen ineens niet meer gegund, krijgt concurrent Route Mobiel opvallend veel publiciteit , en worden vrijwel alle goedbedoelde ANWB acties , ook deze dus, verder doodgezwegen.

Zo werkt dat blijkbaar dus in een land waar keer op keer blijkt dat het merendeel van de journalisten een linkse voorkeur heeft. Of iets dan nieuwswaarde heeft wordt blijkbaar niet bepaald door het feit , maar of de boodschapper ‘erbij ’ hoort of niet, het lijken wel Maffia praktijken.

Meer Medialeugens treft u aan op

www.vrijemedia.blogspot.com

E. van Lith

zaterdag 4 oktober 2008

Hoe 'Onafhankelijk' de Media Sarah Palin wegzetten


Wie er nog aan mocht twijfelen of het merendeel van de Nederlandse Media een linkse voorkeur heeft dient de verslaggeving rondom
Mc Cains running Mate Sarah Palin maar eens te volgen. Neem bijvoorbeeld de website van een gemiddeld wegwerpkrantje als De Pers,
en voer rechtsboven in bij de ‘zoekoptie’ Sarah Palin , waarna je als onthutste lezer de volgende resultaten krijgt :

- Palin gezuiverd van Hekserij, met een suggestieve foto van Palin
- Sarah Palin Gehackt
- Feministen zien liever geen vrouw dan Sarah Palin
- Sarah Palin is een dief
- God haat Sarah Palin
- Sarah Palin bijt van zich af
- Dochter running mate Palin zwanger
- Palin wordt Pornoster

Zelfs de meest verstokte democraat zal het toch moeten opvallen hoe systematisch en dogmatisch negatief deze moeder door onze linkse media wordt neergezet.
Nergens wordt een serieus woord geschreven over deze Republikeinse Lady, die blijkbaar toch een zodanige staat van dienst heeft dat ze de Presidentskandidaat van de USA mag gaan ondersteunen.

Kijk, en zo worden we als burgers systematisch door de dames en heren van de Media getrakteert op berichten die vooral de journalisten zelf bevallig zijn.

Hoe anders is de verslaggeving rondom Barack Obama, en hoe laaiend enthousiast waren de commentaren geweest als niet Sarah Palin maar Obama vriend Biden de show tijdens het debat van 3 oktober had gemaakt.

Het grootste probleem van deze tijd zijn dan ook niet de Republikeinen onder leiding van hoofdman George Bush, maar linkse redacties zoals die van De Pers, die op slinkse wijze hun persvrijheid misbruiken en ons als burgers hiermee onze vrije meningsvorming ontnemen.

zondag 21 september 2008

Waarom de Media de Kredietcrisis vakkundig verzwegen

Als een ware Tsunami rolde de Kredietcrisis de afgelopen weken over de beurzen heen, hiermee miljoenen burgers treffend, die hun pensioenen en beleggingspolissen verder zagen wegspoelen.

Wie deze toestanden aanziet kan nog eens terug denken aan de gloriedagen van mevrouw Nina Brink en haar vehikel World Online eind negentiger jaren. Wie herinnerd zich niet de talloze lovende artikelen vooraf in de Media over deze fiere El Nina, met haar zorgvuldig opgebouwde relaties in het Zwitserse Davos. Nadat ze alle journalisten en celebrities had omhelst met haar charmes, en vervolgens miljoenen aan geleend geld in groteske Media advertenties had geïnvesteerd , hadden de goedgelovige burgers al snel na de beursintroductie het nazien.
En mede dankzij de vooraf zo kritiekloze Media zaten honderdduizenden burgers vervolgens met waardeloze aandelen WOL en bleek de Internethype, volop gecreerd door de Media, een luchtballon. Achteraf kwam de kritiek, maar toen was het te laat..

En wat te denken van Verzekeraar Aegon’s topman Kees Storm, de charmante ‘Old Boy’die het bijzonder goed kon vinden met de dames en heren journalisten. Dankzij talloze Media optredens, geregisseerd door ex-Den Haag reporters als Ton Elias en Jan Driessen, stuwde Aegon met enorme reclame budgetten haar beurskoers op tot Aandeel van het jaar in 1998.
En terwijl vervolgens honderdduizenden burgers in pagina grote advertenties op de top van de beurskoersen gelokt werden tot het ‘investeren’ in Leaseplannen en Woekerpolissen werd het de jaren hierna ineens opvallend stil in de meestal zo kritische Mediahoek.

En de Media geschiedenis lijkt zich ook nu bij de Kredietcrisis te herhalen.

Want ook nu lijken de schuldigen van de Kredietcrisis achteraf ineens snel gevonden :
De Amerikaanse ‘Big 5’ zakenbanken Bear Stearns, Merrill Lynch, Lehman Brothers, Goldman Sachs en Morgan Stanley, die dankzij Alan Greenspans FED ongeremd hypotheken en andere kredieten met een totale waarde van $ 1500 miljard tegen absurd lage rentes konden wegzetten bij kansarmen , en hiermee miljarden aan provisies incasseerden.

Maar welke burger had tot enkele weken geleden ooit via ‘onze’ Media gehoord van de problemen bij Verzekeraar AIG, of bij Lehman Brothers, die nu ineens beiden met miljarden dollars overeind gehouden moeten worden. En wie heeft er ooit de NOS betrapt op het geven van openlijke kritiek op Alan Greenspan, die juist als een onaantastbare Geldprofeet werd neergezet.

Hoe mooi was het niet geweest als de Media ook hier tijdig hun waakhondfunctie hadden ingezet om vooraf de burgers te waarschuwen voor al deze ellende. Want waarom hebben de redacties van NOS en het ANP ons als burgers niet keer op keer gewaarschuwd voor deze misstanden, wat toch de taak is van met name de niet commerciële Media.

Het lijkt er daarom wederom op dat gebeurtenissen van Formaat, zoals deze Kredietcrisis, volkomen aan de beleving van de meestal zo kritische Redacties voorbijgaan.
En sterker nog , terwijl in januari van dit jaar Nout Wellink , directeur van de Nederlandse Bank de Tweede Kamer in een hoorzitting waarschuwde voor de gevolgen van de Crisis, gesteund door Academische onderzoekers als Arnoud Boot van de VU en Bas Jacobs van de Erasmus, omarmden de veelal linkse Media massaal hun PVDA lotgenoot Wouter Bos, die deze opmerkingen als Opportunisme omschreef.

Inmiddels weten we hoe opportuun deze voorspellingen dus waren, en is de verslaggeving voorafgaand aan deze Kredietcrisis het zoveelste bewijs hoezeer de Media in dit land inmiddels net als de PvdA mijlenver van de burgers en de realiteit staan.

Het is derhalve te hopen dat nu eens niet alleen het bankwezen grondig wordt hervormd, maar ook de verzwijgers van al deze kredietleugens eens worden bijgestuurd.

Meer Media leugens treft u aan op

www.vrijemedia.blogspot.com

E van Lith

21 september 2008

woensdag 23 juli 2008

De Groteske Media Arrestatie van Radovan Karadzic door het NOS journaal


Wie nog mocht twijfelen aan de politieke onafhankelijkheid van de redactie van het NOS journaal mag via de website www.uitzendinggemist.nl het 20u NOS journaal van 22 juli eens terugbezien. Van de 30 minuten die het Journaal in beslag neemt wordt maar liefst 70% van de zendtijd in beslaggenomen door de gevangenneming van de rechtse Bosnische Servier en Nationalist Radovan Karadzic.

Het mag alom bekend zijn dat na het uiteenvallen van het voormalige Joegoslavie in 1992 hij de onafhankelijke Republiek Serbska uitriep , die lag in Bosnie Herzegovina, waarna onder zijn leiding een bloedige burgeroorlog uitbrak, die uiteindelijk ook ons eigen Dutchbat meesleurde in het drama van Srebrenica , wat o.a. 8000 Bosnische mannen het leven kostte.

Maar wat weer zo opvalt bij de verslaggeving van de NOS , dat nu het gaat om de arrestatie van een ( rechtse ) Nationalist, hoe verfoeilijk ook , er ineens zo enorm veel en intensief tijd aan wordt besteed.

Want waar waren de NOS reporters vorige week toen wereldwijd in 80 landen werd gedemonstreerd tegen de links- marxistische moordenaars van de FARC, die inmiddels al honderdduizenden burgers hebben vermoord. Vergeleken hierbij waren Karadzic en zijn troepen lieverdjes. Nauwelijks werd en word hierover verslag gedaan door de NOS.

En waar blijft de NOS nu de linkse dictatoriale marxisten van Robert Mugabe’s ZANU pf inmiddels tienduizenden burgers hebben omgebracht en miljoenen verjaagd. Er zijn geen beelden van te zien.

En waar blijft de NOS met de beelden van dat andere VN Tribunaal proces hier in Nederland, dat van de links-marxistische massamoordenaars van Pol Pot, die inmiddels ook hier op hun berechting wachten. Geen uitzending wordt er aan gewijd.

Maar de Arrestatie van de rechtse Nationalist Radovan Karadzic is groot nieuws, heel groot nieuws voor de reporters van de NOS: Op een ongekende wijze wordt het Nederlands publiek geconfronteerd en naar het lijkt massaal geïndoctrineerd met de volgende niet echt neutrale teksten en beelden:

- Het brein achter beelden uit de hel
- Van Dichter tot Oorlogsmisdadiger en Fanatieke Nationalist
- Wereldwijd wordt opgelucht gereageerd
- Beschuldigt van volkerenmoord, misdaden, moord op 8000 moslimmannen
- De man naar die de hele wereld 13 jaar heeft gezocht
- Toen zelfbewust en arrogant, nu moederziel alleen in Belgrado
- De slager van Bosnie
- De opluchting is groot, vooral in Brussel
- Ook voor Nederland van Groot Belang

En een ongekend groot aantal prominenten en live verslaggevers kunnen hun politiek gekleurde mening ventileren via de Staatszender NOS. Van EU voorzitter Barosso tot de Betrokken Paarse Ministers van destijds, zoals Voorhoeve en MP Kok, die nu hun gram mogen halen
En terwijl iedere nadenkende burger weet dat de arrestatie van Karadzic niets meer en minder is dan een toenadering van de recent geïnstalleerde Servische regering tot de EU, presenteren de linkse NOS reporters ons als burgers uitgebreid op hun macabere politieke revanche feestje en zullen niet laten dit de komende weken uitputtend en ongevraagd te blijven doen.

Oftewel hoe politiek gekleurd kan een redactie zijn…

Meer politiek gekleurde mediaverslaggeving treft u aan op

www.vrijemedia.blogspot.com

E van Lith

zondag 29 juni 2008

Hoe de NOS en het ANP met gemengde gevoelens de installatie van Mugabe toezien

Wie zich nog de dagelijkse en intens gekleurde verslaggeving van met name de NOS en het ANP kan herinneren rondom de vrijheidsstrijd tegen de apartheidsregimes van Rhodesie en Zuid Afrika, kan zich alleen maar oprecht verbazen over de wederom politiek gekleurde berichtgeving van NOS en ANP rondom de situatie in het huidige Zimbabwe.

Nadat Dictator Mugabe met grof geweld en intimidatie, inmiddels zo kenmerkend voor de ‘intellectuele marxistische dictators’ wereldwijd, iedere vorm van democratische oppositie om zeep geholpen heeft, was er een week voor de verkiezingen nog maar 1 partij over, er viel er dus in het geheel niets te kiezen. Hiermee zou de term verkiezingen, die zo direct geassocieerd wordt met Democratie, door geen weldenkende journalist meer dienen te worden gebruikt.

Des te opmerkelijker is het derhalve dat de NOS en ANP redacties wel stoïcijns vasthouden aan de illusie dat er ‘verkiezingen’ zijn gehouden, en zelfs uur na uur melden dat Mugabe vandaag officieel wordt ‘geïnstalleerd’. Waarmee de NOS redactie zelfs de legitimiteit bevestigd van de ‘schijnverkiezingen’.

Het journalistiek dieptepunt van de NOS Radio 1 verslaggeving vormt hierbij de loyaliteits melding dat Robert Mugabe zijn voormalige oppositieleider Morgan Tsvangirai voor de installatie heeft uitgenodigd, om hem daarmee ‘een hand te willen reiken’ , maar dat Tsvangirai deze uitnodiging heeft geweigerd. Over sentimenten zetten gesproken !

Blijkbaar is de redactie van de NOS nog steeds zo politiek links gekleurd en gelieerd aan de Marxist Mugabe, dat ze niet inziet hoe beledigend en grof ze hiermee alle aanhangers van de Democratie in het gezicht slaat.

Het wordt derhalve snel eens tijd dat Politiek en Overheid bij NOS en ANP gaan ingrijpen, al is het alleen maar om dergelijke verslaggeving bij mogelijke toekomstige schijnverkiezingen in ons eigen land te voorkomen..

Niet alleen de publieke omroep is links gekleurd.

Tijdens het 2e kamer debat van 25 juni jl. melden partijen waaronder de PVV wederom dat de publieke omroepen te veel links georiënteerde actualiteitenprogramma’s maken, waarop PvdA Minister Plasterk dit pareert door de publieke omroepen te verzoeken bredere programma’s te maken.

Uit onderzoek van www.vrijemedia.blogspot.com blijkt echter dat niet alleen de publieke omroep, maar vrijwel alle Media overwegend links georiënteerde nieuwsgaring verspreiden.

Neem bijvoorbeeld Dagblad De Pers van 25 juni 2008 :

Het lijkt een 1 april grap, echter bloedserieus wordt op de voorpagina geopend met een mega slavernij claim van 379 miljard euro jegens de Nederlandse staat. Een groter voorbeeld van linkse verslaggeving is nauwelijks denkbaar. Terwijl een groot deel van weldenkend Nederland, waaronder met name linkse arbeiders dit idee nog niet eens zouden wensen te bedenken, presteert de redactie van de Pers het om dit als serieus nieuws te verslaan.
Pagina 3; Bill Clinton steunt Barack Obama, over andere kandidaten wordt niet gerept, spreekt voor zich
Pagina 3 : ‘Nu is Geenstijl aan de beurt’ , een suggestief artikel, waarbij de linkse Media het aanpakken van Justitie van niet linkse cartoonisten en weblogs maar al te graag omarmen.
Pagina 5 : ‘Juridisch adviesje voor Wilders’, Suggestief artikel over aanklacht van Jordanie jegens Wilders
Pagina 5 : ‘Geen Dictatuur met Rita’s aan het stuur’ : Column Peter Middendorp spreekt weer voor zich
Pagina 14 : ‘Nederland zal een forse prijs moeten betalen voor de Slavernij ‘ Hoe links kun je als redactie zijn ?

Kortom, een willekeurige greep uit het journalistieke aanbod in dit land, wat wederom aantoont hoe belangrijk het voor de geloofwaardigheid van onze Parlementaire Democratie is om een werkelijk onafhankelijke verslaggeving in dit land te gaan krijgen. Waar blijft de Politiek ?

zondag 20 april 2008

Hoe de Media hun linkse helden Mugabe en Pechtold een dienst bewijzen.


De Nederlandse Burgers en de Media voelen zich altijd zeer verbonden met onderdrukte volkeren. Met name als de onderdrukkers van Rechtse signatuur zijn.
Wie herinnerd zich niet de enorme Media inspanningen van de NOS en het ANP van destijds om de strijd van de Marxist Robert Mugabe’s te steunen tegen zijn blanke onderdrukkers.
Als burger ben je dan nu ook enigszins verbaasd , zeg maar rustig geschokt, door de huidige apathische houding van diezelfde NOS en ANP jegens de misdaden van deze Robert Mugabe tegen zijn eigen volk.

De uitslag van de verkiezingen in Zimbabwe wordt botweg genegeerd. De Zimbabwaanse politie heeft sinds de verkiezingen zelfs vierhonderd oppositieleden gearresteerd. Minstens vijfhonderd mensen raakten gewond tijdens onlusten, en drieduizend gezinnen zijn dakloos geworden doordat hun huizen in brand zijn gestoken.
De Media worden geterroriseerd, en een groot deel van het land is weer bezet door de opgetrommelde bendes ‘oorlogsveteranen’. Inmiddels zijn al miljoenen burgers het land uitgevlucht en zit de rest van de bevolking apathisch thuis. Vergeleken hiermee was de oude koloniale situatie een zegen voor het land.

Ook is nu bekend geworden dat Mugabe al direct na zijn verkiezingsnederlaag volop wapens en munitie bestelde in China, om notabene tegen zijn eigen burgers te gebruiken. Een vrachtschip is inmiddels onderweg naar Mozambique, nadat havenarbeiders in Zuid Afrika eerder weigerden de 3 miljoen mitrailleurkogels en 1500 granaten te lossen.

En de Nederlandse Media ? Vakkundig lijkt het schokkende nieuws op de achterpagina’s te worden weggemoffeld. En waar zijn nu de commentaren van prominenten zoals Mugabe aanhanger Jan Pronk ? Neem de Volkskrant van Zaterdag bijvoorbeeld : op pagina 4 linksboven enkele verborgen zinnen, en verder helemaal niets. Hoe in schril contrast met de voorpaginakoppen over de strijd van Mugabe van destijds. Maar op diezelfde pagina 4 staat weer wel een paginagroot sympathiserend artikel over de linkse Bisschop Lugo van Paraguay onder de kop ‘Politieke Elite tegen linkse Bisschop’.
En de NOS en het ANP? Die storten zich liever op de Bof in de Biblebelt en de Kerkschandalen in de VS, het geeft weer ondubbelzinnig aan hoe ernstig politiek beinvloedt de Media in dit land zijn.

Wat ook meer dan opvallend is , dat D’66 weer zo op handen wordt gedragen door de Journalisten van dit land. Deze partij, die zo democratisch is afgestraft door de kiezers omdat ze de harde kern vormde van twee ellendige Paarse kabinetten,heeft altijd opvallend veel sympathie gehad van het journaille. Terwijl andere marginale partijen nauwelijks Media aandacht krijgen, hebben zowel Lousewies van der Laan als ook nu weer Alexander Pechtold altijd onevenredig veel aandacht en zendtijd vanuit de Media gekregen. Zou het wellicht met de politieke voorkeur van de Journalisten te maken hebben ?

Neem bijvoorbeeld het Dagblad Trouw van Zaterdag jl : Paginabreed krijgt Pechtold op zowel pagina 2 als 3 volop reclame voor zijn aanstaande Congres onder de titel ‘Alexander Pechtold geeft d66 schwung en D66 bloeit weer op’.
En terwijl de partij slechts 3 zetels in de kamer telt krijgt Pechtold in de Volkskrant van Zaterdag maar liefst een pagina vol en een hoofdredactioneel artikel gratis reclame. De liktermen liegen er dan ook niet om : ‘Partij zit in de snellift dankzij Wilders, Onmacht van Kabinet is Pechtolds kracht, de toekomst met vertrouwen tegemoet, energieke voorman pechtold, en verdubbeling zetels lijkt niet te hoog gegrepen.

De Verslaggevers Thoe Koele en Sheila Sitalsing noteren zelf al naïef genoeg hun wensgedachtes : ‘Alsof hij 26 zetels heeft, minimaal, zo frequent figureert hij in Nova, Pauw & Witteman en die andere boegbeelden van de publieke omroep, die mede bepalen wie er toe doet’. ‘Het nieuwe elan is overal’ .

Maar de kritische burger weet dus ook hier weer voldoende. Want ons land is sinds de Paarse kabinetten door het negeren van miljoenen burgers helaas groter verdeeld dan ooit. Mede dankzij D’66. En wie de hetzes van de Journalisten jegens Wilders en Verdonk afzet tegen deze hielenlikkerij naar Pechtold weet ineens ook weer wie de mede-veroorzakers van deze burgertwisten zijn.

Meer Media Leugens treft u aan op


www.vrijemedia.blogspot.com

E van Lith

20 april 2008

zondag 6 april 2008

Waarom de Media het dodelijk HPV kankervirus verzijgen.


De Media meldden de afgelopen dagen bijzonder low profile op hun achterpagina’s dat op aandringen van de Gezondheidsraad alle jonge meisjes van 12 jaar zich binnenkort verplicht moeten laten inenten tegen het baarmoeder kankervirus HPV.
Dit omdat er jaarlijks maar liefst 250 jonge vrouwen aan deze aandoening sterven, hier in Nederland.

Een zeer hoog aantal slachtoffers in vergelijk met andere virusziektes als bijvoorbeeld de Legionella bacterie. Wat is hier gaande, denk je dan als kritische lezer, en waarom wordt hier niet minstens zoveel Media aandacht aan besteedt als aan die andere dreigende virusziektes zoals MKZ, BSE en de Legionella waaraan destijds zo ongekend veel aandacht werd gegeven.

In Nederland wordt jaarlijks bij zeshonderd vrouwen baarmoederhalskanker ontdekt. Maar wat blijkbaar niet door de Media wordt doorgegeven is dat deze vreselijke ziekte wordt veroorzaakt door het seksueel overdraagbaar Humaan Papilloma Virus.

Kijk, en hier ligt blijkbaar de reden van het verzwijgen. Want wie de herkomst van het virus verder gaat bezien komt tot wel heel opmerkelijke conclusies.

Want sinds vele jaren registreren de Ziekenhuizen, waaronder de Daniel den Hoedkliniek te Rotterdam, gespecialiseerd in kankerbestrijding, de locaties en bevolkingsgroepen waar baarmoederhalskanker het meest voorkomt. Wie bijvoorbeeld de kaart van Rotterdam in de kliniek beziet ziet ook direct dat in overwegend blanke wijken als Hillegersberg de ziekte nauwelijks voorkomt, en in de allochtone binnenstadwijken juist opvallend dominant aanwezig is.

Navraag leert dan ook dat het HPV virus overwegend onder allochtone vrouwen voorkomt.
Een schokkend bijeffect dus van onze Multiculturele samenleving, waarmee we blijkbaar direct op een groot taboe stuiten en wat ook meteen de politiek correcte zwijgzaamheid van de linkse dames en heren journalisten verklaart.

Het zoveelste bewijs hoe de nieuwsgaring in dit land wordt beheerst door het MediaRegime.

En zo worden dus binnenkort honderduizenden jonge meisjes, allochtoon en autochtoon ongevraagd verplicht ingeent met een vaccin, waarvan de bijwerkingen nog maar moeten blijken. Totale kosten van het vaccineren : € 30 miljoen, oftwel € 120.000,- per slachtoffer.

En de Media ? die gaan liever verder met hun favoriete spelletje, het stigmatiseren van rechtse Politici als Wilders en Verdonk, waarbij ze zich verbaasd afvragen waarom hun populariteit steeds maar groeit.

Meer Media Leugens treft u aan op

www.vrijemedia.blogspot.com

06 april 2008

E van Lith

zondag 30 maart 2008

De Media doofpot rondom Mugabe en Zimbabwe


De Media in dit land komen veelal graag op voor de meningsvrijheid en de onderdrukten.
Mooie principes, die de journalisten maar al te graag aangrijpen om hun talloze artikelen over met name de politiek rechtse Wilders en Poetins van deze wereld te rechtvaardigen.

Maar heel andere normen hanteren de journalisten bij linkse drama’s zoals de verkiezingen in het marxistische Zimbabwe of het tribunaal tegen het marxistische Pol Pot Regime.
Waar bij Poetin en Wilders al maandenlang massaal overstelpend veel kritische beschouwingen werden gegeven, daar blinken nu met name NOS en het ANP uit als grote afwezigen bij Mugabes verkiezingsdebat. Het lijkt wel of ze zich mede schuldig voelen en willen verbergen voor de situatie van Zimbabwe op dit moment.

Velen van ons zullen zich namelijk nog de dagelijkse fanatieke Media aandacht voor de strijd van Robert Mugabe herkennen, die zich met zijn marxistische broeders wist vrij te vechten van de blanke overheersers onder Ian Smith en zijn regime. Samen met de strijd van het ANC in Zuid Afrka was dit onderwerp vrijwel jarenlang dominerend in het nieuws, en massaal werden Mugabe en het ANC door met name de linkse Media in dit land bejubeld en omhelsd.

Maar Zimbabwe zit inmiddels in een niet te stuiten val naar de afgrond, aangejaagd door diezelfde marxisten Media vriend Mugabe en zijn Zanu-PF. Maar liefst 5 miljoen Zimbabwanen zijn hierdoor inmiddels het land uitgevlucht, de werkloosheid bedraagt 80% en er heerst Repressie en Anarchie alom. Veel Afrikaanse leiders waaronder Mugabe hebben volgens betrouwbare ramingen de laatste 4 decennia maar liefst 140 miljard dollar gestolen van hun eigen bevolking. In 1970 telde Afrika 11% van de armen in de wereld, en inmiddels is dit opgelopen tot 66%.

Het marxistische sprookje is ook hier uit, en velen zullen daarom met weemoed terugdenken aan de mooie koloniale tijden van Ian Smith’s Rhodesie , toen Zimbabwe als een van de welvarendste landen ter wereld gold. Een spiegel waar de meeste linkse journalisten niet graag in zullen kijken, gezien hun steun aan de marxist Mugabe.
En ook nu blijven ze mild over Mugabe schrijven. Neem nu het Webnieuws op Trouw van 29.03. Een foto van een breed lachende Mugabe met Hitlersnor en vrouw, met de titel : ‘en weer mag Mugabe vijf jaar doorgaan’ zegt genoeg over de onafhankelijkheid van deze journalist. En zo zijn er dus vele..

Meer Media Leugens treft u aan op

www.vrijemedia.blogspot.com

30.03.08

E van Lith

maandag 24 maart 2008

De Persbureau’s ontmaskerd in het Boek Flat Earth News


Tegenwoordig komt men niet meer om het nieuws heen. Neem het openbaar vervoer, in miljoenen oplages worden de Metro krantjes actief uitgedeeld door herintreders in felgele zuidwesters. Wat direct opvalt na het doorlezen van de krantjes is de uniformiteit in de berichtgeving. Los van de kleurstelling en de indeling zijn vrijwel alle teksten en onderwerpen identiek. De meeste nieuwsberichten worden dan ook 1 op 1 overgenomen van Persdiensten als ANP en de NPD, die hiermee inmiddels ca 80% van het dagelijks nieuws bepalen.

Ook de miljoenen TV kijkers van het 8 uur journaal realiseren zich niet dat ook de NOS redactie het nieuws weer grotendeels overneemt van Internationale Persdiensten als Reuters en Press Associated. De kijkers die trouw aan de buis gekluisterd zitten gaan er veelal klakkeloos vanuit dat het nieuws betrouwbaar is en dat de NOS persdiensten het nieuws vooraf nauwgezet controleren en selecteren op onafhankelijkheid en juistheid. Net zoals je er als burger op moet kunnen vertrouwen dat ons drinkwater zuiver en betrouwbaar is, want sommige basisvoorzieningen dienen nu eenmaal zonder meer goed geregeld te zijn.

Maar niets blijkt echter minder waar te zijn: Recentelijk prikte de Britse journalist Nick Davies, jarenlang werkzaam bij de Britse kwaliteitskrant The Guardian, met zijn opzienbarende boek Flat Earth News dwars door deze zorgvuldig gecreerde illusie heen.
Het onderzoeksboek getuigt op een onthutsende wijze hoe het Britse Persbureau Press Associated, en dus waarschijnlijk ook ons eigen ANP hun nieuws vergaren. De resultaten van het onderzoek, uitgevoerd door studenten van de journalistenopleiding van de universiteit van Cardiff, zijn schokkend.

Uit het onderzoek blijkt namelijk dat vrijwel al het nieuws wat door Persbureau’s als PA wordt aangeleverd klakkeloos en ongecontroleerd wordt overgeschreven uit secundaire bronnen. Als bijvoorbeeld Minister President Tony Blair destijds beweerde dat Irak massa vernietigingswapens had, dan pende PA dit kritiekloos over naar een zogeheten onafhankelijk Persbericht.
Alle lezers gingen er vervolgens zonder meer vanuit dat dit nieuws vooraf kritisch gecontroleerd en geselecteerd was, juist omdat PA het melde, maar niets bleek dus minder waar, de lezers werden dus zwaar bedrogen.

Een schokkende conclusie, want vrijwel iedereen ziet juist de onaantastbare Persbureau’s als de betrouwbare ‘accountants’ van het nieuws, die pas na uitgebreide controle hun persberichten doorzetten aan afnemers als Dagbladen, Radio en TV. Het is net alsof je ineens hoort dat het water uit de kraan al jaren zwaar vergiftigd is, en dat de waterleidingsmaatschappij zich ineens verschuilt achter het argument dat ze het water alleen maar doorpompen zonder te controleren.

De Persbureau’s blijken dus niet meer te zijn dan simpele ‘tekstverwerkers’ , die kritiekloos iedere publieke uiting alleen maar uittypen en in een mooi verkoopbaar Format.
Nieuws blijkt geen nieuws, wordt gemanipuleerd, telkens herhaald en bijna niets wordt gecontroleerd, zegt Davies dan ook in zijn boek. Nieuws wordt nieuws omdat iedereen het brengt. En omdat iedereen het brengt, moet het wel kloppen en wordt een aanname alsnog een waarheid.

En aangezien vervolgens maar liefst 80% van de Media dit door de Persdiensten geleverde ‘nieuws’ direct of indirect plaatsen, wordt duidelijk hoe hiermee de publieke mening volledig wordt gemanipuleerd. Uiteindelijk bepalen dus niet de redacties, maar de aangevers zoals de Perseigenaren als Murdoch ( Fox News ) en dubieuze Politieke Lobby’s ( ANP en PA ) hoe het nieuws wordt bepaald.

Hoe zou het bijvoorbeeld komen dat de rechtse PVV politicus Wilders continue zo negatief en stigmatiserend in het nieuws komt, wat is de rol hierbij van de lobby van linkse partijen als de PvdA, en het feit dat de meerderheid van de ANP en NOS journalisten een linkse politieke voorkeur heeft ?

En hoe is de populariteit van Barack Obama in de Media zo ineens te verklaren, waarom worden zijn duistere banden met de racistische dominee Wright nu zo ineens verbloemd. Is het toeval dat liefst 70% van alle 2e kamerleden ( incl. VVD en PVV ) aangaf Obama als voorkeurskandidaat te zien ?

Vragen waar we als burgers niet snel een antwoord op zullen krijgen. Want een ongeschreven regel tussen Journalisten onderling dat ze niet kritisch over elkaar schrijven. Een opmerkelijke afspraak, die volledig in tegenspraak lijkt met de zuivere journalistieke uitgangspunten. Hierdoor is deze werkwijze van Persbureau’s als PA en het ANP al tientallen jaren duister en omgeven met een waas van onaantastbaarheid.

Het lijkt er dus op dat we als burgers opgescheept zitten met een Media , waarbij de dominante Persbureau’s inmiddels worden beheerst door machten, die niets meer van doen hebben met Nieuwsgaring. En bovendien kan iedere journalist die hierover iets meld zijn carriere wel vergeten, waardoor de Media in een grip van leugens en bedrog zijn beland waar een regeerder als Poetin jaloers op zal zijn.

Wie helpt de Media en vooral de Democratie een handje om deze misstanden aan te pakken, waar ze zonder hulp van een krachtig ingrijpen volgens Davies niet meer zelf uit zullen komen.
Wellicht is de verfilming van Davies boek een leuk onderwerp voor Geert Wilders en zijn PVV, hebben we meteen een een mooi vervolg op Fitna. Maar ik ben benieuwd of de Media zich ook over deze film zo druk zullen maken.

Meer medialeugens treft u aan op www.vrijemedia.blogspot.com

E van Lith
24.03.08

zondag 2 maart 2008

De Medialeugens rondom de brand in Ludwigshafen en het Bloemfontein Filmpje
Schoorvoetend en beschaamd maakten de Media op 29.02 via hun achterpaginas bekend dat de brand van 3 februari jl in Ludwigshafen in Duitsland, waar 9 Turkse doden vielen, en die voor zulke enorme commotie zorgde, niet door racisten was aangestoken, maar in de kelderruimte van de woning was ontstaan, waarschijnlijk door ononachtzaamheid van de bewoners zelf.
Ongelooflijk eigenlijk, aangezien diezelfde Media ons als burgers, naar nu blijkt volledig onterecht, wilden doen geloven, dat de brand met zekerheid was aangestoken door rechtse racisten.

Groot waren de koppen begin februari dan ook in met name de linkse Media:
“Gebouw Ludwigshaven doelwit aanslag ( 04.02) ‘,”Duitse Turken vrezen Neo Nazi aanslag’,‘Turkije eist onderzoek Brand ( 05.02 )’,’politie sluit na onderzoek brandstichting niet uit’.
De brand leidde met name door de enorme Media aandacht dan ook tot een internationale hetze. Rellen braken uit in Turkije en de Turkse President kwam zelfs spoorslags over naar Duitsland om alvast bij voorbaat de racistische daders te veroordelen.

Nu achteraf weer blijkt hoe verderfelijk de invloed van de Media kan zijn, je vraagt je af hoeveel foute oorlogen zo niet dankzij de dames en heren journalisten zijn ontstaan…

En door deze Media leugens zijn ook weer de tegenstellingen tussen miljoenen Turken en Duitsers op scherp gezet, en hebben uitgevers weer exorbitant en ongestraft hieraan kunnen verdienen.
Door niemand gehinderd kunnen de Media zich wederom ongestraft verschuilen achter de persvrijheid , waarbij niemand, ook de politiek niet, de bereidheid toont ze eens aan te pakken.

Een tweede Media blamage deze week was het zogeheten racistische filmpje gemaakt aan de Blanke Universiteit van Bloemfontein in Zuid Afrika.
Als een studentengrap hadden enkele scholieren een scène gefilmd en op internet gezet, waarop te zien was hoe enkele oudere zwarte schoonmaaksters werden vernederd tot het drinken van bier, hard rugby spelen, en hondenvoer met urine te eten.

De linkse Media, altijd in voor een racistische rel, brachten het ongelooflijk genoeg als waar gebeurd nieuws, waarmee heel Zuid Afrika leek het bewust werd opgeschrikt aangezien alle Main Stream Media het notabene wereldwijd uitzonden met koppen als “Blanken mishandelen zwarte schoonmaaksters’.
Toen later de werkelijke opzet bleek, was het Mediakwaad al geschied : Heel Zuid Afrika was in rep en roer, zwarte studenten vielen massaal hun blanke medestudenten aan, en dankzij de Media rijten oude wonden weer open. En ook hier komen alle Media er weer ongestraft af.

Wat is dat toch met de linkse Media, waarom spelen ze blank en zwart, moslim en christenen, toch iedere keer zo bewust tegen elkaar uit ? Zit er dan toch een kern van waarheid in de beruchte Conspirancy theorieën rondom de Media ?

En ondertussen wordt de volgende tweestrijd alweer gecreerd, en maakt Premier Balkenende zich publiekelijk grote zorgen over de affaire Wilders, terwijl deze notabene niets strafbaars heeft gedaan.

Als burgers zouden we ons wensen dat Maxime Verhagen en JP Balkenende eens het Internationaal Genootschap van redacteuren zouden uitnodigen om een halt toe te roepen aan het maar blijven uitspelen van bevolkingsgroepen tegen elkaar. Wellicht een mooie uitdaging voor de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding of stichting Sire, zodat we als burgers eindelijk eens bescherming krijgen tegen de ware oorzaak van het terrorisme : De Media.

Meer Media Leugens treft u aan op

www.vrijemedia.blogspot.com

E van Lith

02.03.08

zondag 24 februari 2008

Leve de Nieuwe Moslimstaat Kosovo, met dank aan de westerse Media !


Het Kosovaarse Parlement in Pristina stemde zondag unaniem in met een eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring. De vestiging van een nieuwe Moslimstaat en verdere Islamisering in het hart van Europa is daarmee een feit, met dank aan de steun van Westerse Politici en meejubelende Media.

Voordat de goedkeuring van het VN tribunaal werd afgewacht erkende Afghanistan als eerste de onafhankelijkheid, al snel gevolgd door notabene christelijke landen als USA , Frankrijk en Duitsland. Uiteraard sympathiek, maar wel volledig in strijd met het Internationaal recht, waarin vastligt dat dit alleen juridisch kan via erkenning door het VN Tribunaal, waar grote landen als China en Rusland dus ook over moeten besluiten.
Hiermee treden de USA maar ook andere landen zoals Frankrijk en Duitsland met grove voeten de wereldwijde rechtsorde.

Het vormt ook een vrijbrief voor alle etnische minderheden om zichzelf onafhankelijk te verklaren, waarmee iedere multiculturele samenleving zichzelf ondermijnt.
Met name de Moslimlanden in de wereld zullen dus met genoegen toegezien hebben hoe het Westen hiermee het VN recht overtreedt en vrijwillig afstand doet van een historisch en christelijk stuk Europa, wat eeuwen heeft gestreden tegen een oprukkende Islam.
Oftewel hoe naïef kunnen we als mede europeanen zijn ?

En de Nederlandse Media ? Die keken zoals veelal bij historische belangrijke gebeurtenissen weer de andere kant op. Zoals vanmiddag de Servische protesten in Den Haag al aangaven is het onvoorstelbaar dat ze niet de VN rechtsorde met verve verdedigen, het Internationaal Tribunaal is notabene in Den Haag gevestigd.

Want wie maandag de treinkrantjes van de perrons plukte zag de onderbuik-koppen al direct : ‘felicitaties van VS en grote EU landen, Eerste Erkenning Kosovo’, en vrijwel alle Media waren in hun mening onverdeeld : Kosovo moet zo snel mogelijk worden erkend, en beschermd tegen de agressieve en rechtse Serviers.
Geen enkele journalist waagde het om de illegaliteit van de onafhankelijkheid te beschrijven, dit ondanks het feit dat een grootmacht als China aangaf diep bezorgd te zijn, en dat geen enkel omringend buurland van Kosovo er over peinst de nieuwe staat te erkennen ( Roemenie, Bulgarije , Griekenland etc )

Het lijkt er hiermee op dat net als 100 jaar terug in de eeuw van Geert Mak, wederom politici en media door hun politiek gekronkel en kortzichtigheid de haat zaaiden voor een periode vol chaos en geweld.

Verdere reacties konden dan ook niet uitblijven. De Russische beer begint te brommen en donderdag gingen bijna 200.000 verontruste Europese mede burgers in Belgrado de straat op om te protesteren tegen het onrecht in hun ogen, waarbij uit frustratie de ambassade van hun kwaadheid in brand werd gestoken.

Maar waar normaliter alle Nederlandse journalisten bovenop de barricades staan als er ergens in andere landen zoals de Oekraine of Georgie wordt gedemonstreerd,
Daar werden hier de burgerprotesten van de Servische burgers volledig genegeerd en alle Media aandacht werd gericht op het in felle bewoordingen afkeuren van de bijkomende rellen, en waarom de politie pas na 45 minuten ingreep.

Neem bijvoorbeeld de staatsreporters van Radio 1 op vrijdagmorgen 08.00u. In zeer scherpe bewoordingen wordt de brandstichting veroordeeld, waarbij binnen 10 minuten volop suggestieve termen worden gebruikt als ‘schreeuwende Serviers, relschoppers, op grote schaal geplunderd, voetbalsupportersrellen, stalen buizen en minimaal 15 maal het woord ‘woedend’wordt genoemd. Ook vraagt reporter David Jan zich notabene af waarom de politie zo laat ter plaatste was. Hoe in tegenstelling tot de eerdere protesten in de Oekraine en Georgie, waarbij David Jan zich juist achter de betogers schaarde en tegen het politieoptreden ageerde.

En de andere overwegend linkse Media reageerden al niet veel anders. Nergens ook maar enige neutrale verslaggeving waar de standpunten van de Serviers werden verwoord.
Sterker nog. De Serviers, uiteindelijk wel mede Europeanen, worden systematisch en bewust neergezet als nationalistische boeven, die hiermee moeten boeten voor het aanstichten van de Balkanoorlog , waarmee de Media dus weer volop politieke kleur bekennen.
Dat met het Navo ingrijpen zuiver Amerikaanse belangen worden gediend, een sterke rol van Rusland en Servie in de Regio te voorkomen, wordt hierbij dan ook niet vermeld.

Het lijkt er dan ook op dat we van de vorige eeuw weinig geleerd hebben, en dat als we niet resoluut de verspreiders van al deze nieuwe leugens aanpakken, de Media, we wederom als Europese burgers, Moslim en Christenen, moeilijke tijden tegemoet zullen gaan.

Meer media leugens treft u aan op.

www.vrijemedia.blogspot.com

E van Lith , 24.02.08

donderdag 7 februari 2008

De door de Media gekleurde Verkiezingen in de USA


Het zijn drukke dagen voor de Media, zo rondom Joran, Peter R de Vries en Super Tuesday.
Je hoeft geen kastje aan te zetten of een krant open te slaan, of de reportages en polls over met name de USA Verkiezingen komen je tegemoet springen.

En met een opvallend enthousiasme ditmaal. In heel schril contrast met de reportages rondom de Russische verkiezingen worden deze verkiezingen massaal door de Media omarmd.
En opvallend veel reporters stellen zich de laatste dagen de retorische vraag, hoe het toch komt dat deze verkiezingen ditmaal zo ongekend populair zijn.

Als burger ben je dan direct verbaasd over zoveel beroeps blindheid, want de redenen mogen toch overduidelijk bekend zijn:

- na 8 jaar republikeins regeringbeleid gaan de Democraten zeer waarschijnlijk weer regeren, iets waar vrijwel alle linkse journalisten in dit land, en dat zijn er veel, zich nu al publiekelijk over verheugen
- Vrijwel 90% van de Media-aandacht gaat dan ook uit naar de Democratische kandidaten Obama en Clinton, aan de Republikeinen wordt opvallend weinig aandacht besteed. Wie heeft er bijvoorbeeld ooit gehoord van Ron Paul.
- Binnen de linkse Democraten speelt zich de klassen strijd af tussen de ‘kleurling‘ Barack Obama en de ‘vrouw ‘Hillary Clinton’, een mooier samenspel is voor menige journalist niet mogelijk, 2 minderheden in 1 voorkeurspartij.

De gemiddelde Nederlander zal bijvoorbeeld de namen Ron Paul of Mike Huckabee weinig zeggen, maar hoe anders met Barack Obama of Hillary Clinton, terwijl toch alle 4 in gelijke mate kandidaat zijn voor de komende USA verkiezingen. Met name Ron Paul heeft zeer moderne en revolutionaire opvattingen en wordt hierdoor lijkt het doodgezwegen door de Media.

Maar Paul en Huckabee staan dan ook ter rechter zijde , en Barack en Clinton zijn links.
En dat hebben we de laatse weken dan ook mogen weten. Dag na dag is met name Barack Obama door de journalisten als het ware verheven tot de nieuwe Messias, en in vrijwel alle ‘wishing polls’ kwam deze sympathieke kleurling dan ook als winnaar naar voren.
Groot leek dan ook de verbazing en zelfs teleurstelling onder de journalisten toen Hillary Clinton uiteindelijk met 825 de meeste gedelegeerden won.

Maar naast de hoeveelheid aan zendtijd voor de Democratische kandidaten, viel ook op hoe politiek en gekleurd de berichtgevingen eigenlijk waren.
Terwijl de USA eindelijk eens een kans maken op een vrouwelijke President, vielen met name de linkse Politici in dit land en publieke Presentatoren de vrouw Hillary Clinton ineens af en kozen voor de kleurling Barack Obama. Aangezien niemand echt duidelijk kan maken waarvoor Obama echt staat, een wel heel opmerkelijke voorkeur.

En zelfs onze eigen kamerleden worden door de Media gekleurd, uit een exit poll blijkt dat maar liefst 70% de voorkeur geeft aan de Democraten, waarbij opvallend veel de kandidaat Barack Obama omhelzen.
En dit notabene met onze eigen ‘onafhankelijke’minister van Financiën Minister Bos voorop, dit had destijds Gerrit Zalm eens met George Bush moeten doen…

Kortom, het zegt weer voldoende over de politieke voorkeuren van Media en Politici in dit land, en hoe we als kijkers en burgers weer gemanipuleerd worden in het grote spel der schijn Democratie.
De Historici zullen over een paar jaar wel weer haarfijn kunnen verklaren hoe dit MediaRegime ooit aan de macht kon komen, maar voorlopig zitten we er weer mee..

Meer informatie over Media en Kiezersbedrog op www.vrijemedia-blogspot.com

E. van Lith

07.02.08

woensdag 23 januari 2008

De regisseurs van de Anti Wilders Film


Nog enkele dagen, en de anti-islam film van Geert Wilders krijgt zijn debuut. En terwijl Media en Politiek zogenaamd extra waakzaam zijn, denkt de gemiddelde burger er weer het zijne van . Kortom de zoveelste Media storm in een glas water.

Je zou in deze dagen maar Geert Wilders heten en volksvertegenwoordiger zijn in een land waar de Media zich zo graag op de borst kloppen, dat ze zo pluriform, democratisch en onafhankelijk zijn. Maar merkwaardig genoeg is er geen enkele journalist te vinden die de standpunten van Wilders durft te verdedigen of zelfs maar toe te lichten, over democratisch en pluriform gesproken. Alleen dit zegt al voldoende over de onafhankelijkheid van de Media in dit land….

Wie de publicaties rondom deze film op een rij zet kan niet anders dan concluderen, dat niet Geert Wilders , maar de Nederlandse Media een film aan het regisseren zijn,
deze anti-Wilders film bevat het volgende script :

Vrijwel alle Media, met voorop NOS en ANP, nemen vrijwel dagelijks berichten op met waarschuwingen zoals dat onze steden ‘extra waakzaam’ zijn en plaatsen er voor het gemak maar een afbeelding bij van stenengooiende jongeren.

Ongevraagd worden Burgemeesters benaderd of een aangifte tegen Wilders al mogelijk is, terwijl het antwoord bekend mag zijn

Anti Wilders pamfletten worden kosteloos geplaatst op voorpagina’s.

Uitspraken van publieke ‘dominees’ als Doukle Terpstra worden ineens prominent en breed geplaatst

Ineens blijken er ‘Woeste Groot Moefti’s’ in beeld te komen en worden er Hysterische taferelen verwacht

Onze economie zou getroffen worden, en de Zuivelexport zou ineens in gevaar gaan komen

Tegenfilms worden aangekondigd

PvdA programma’s als De Wereld Draait door worden volop gevuld met Anti-Wilders sentimenten, met dubieuze termen als ‘oplossing voor het wilders vraagstuk’

Suggesties worden omarmd zoals de opmerkingen dat de film alleen in de kamer vertoond mag worden ( hoe anti democratisch kun je zijn ? )

Suggesties dat Wilders ‘maar beter het land uit kan gaan’ worden gretig door het ANP uur na uur uitgezonden

Blijkbaar zien de Media het gezamenlijk uitbrengen van deze Anti Wilders Film als een noodzaak, om ons als kwetsbare burgers te waarschuwen tegen de komende effecten. De Media zien zich dan ook graag als de waakhond van de democratie, kritisch en zonodig opkomend voor de kernwaarden van onze zo mooie democratie…. Dacht je !

Maar wat blijkbaar geen enkele journalist ziet aankomen, maar de meeste burgers van dit land al lang aanvoelen, is dat er helemaal geen Cartoon of Filmrellen gaan komen. Waar dan ook. Hoogstens zullen enkele Groot Moefti of andere figuren in Iran de straat op gaan, dezelfde lieden die altijd de straat op gaan, en verder zal het hierbij blijven.

De Deense rellen hadden dan ook een heel andere achtergrond, en werden veroorzaakt door een gerichte actie van enkele gefrustreerde afgereisde Deense Imans , iets wat hier helemaal niet speelt.

Waarmee we ons moeten gaan afvragen hoe realistisch de Media hun vak uitoefenen,
want de praktijk is nogal confronterend voor de dames en heren journalisten .
Vrijwel geen enkele eerdere gebeurtenis van formaat is namelijk door de Media vooraf correct voorspeld of op de juiste waarde ingeschat:

De aanslagen in New York van 09.11, De Tsunami van 2 jaar geleden, de rellen in Parijs, de huidige beurscrash, de moord op Fortuyn, de oorlog in Irak. En ook de Deense Cartoonrellen. Telkens blijkt weer dat de Mediavoorspellingen er mijlenver vanaf zaten, of nog erger, in het geheel niet aanwezig waren.

Maar wel weten de Media ons na een gebeurtenis direct daarna te overspoelen met een ongevraagde bangmakerij in een angstwekkende hoeveelheid : Nog jarenlang na 911 worden we dagelijks en onnodig geconfronteerd met nieuwe vermeende aanslagen die vervolgens niet komen. En nog maanden na de Tsunamiramp werden we door de Media opgeschrikt door loze Tsunamiwaarschuwingen , die vervolgens uitbleven.
De buitenwijken van Parijs bleken vervolgens tot in Slotervaart te reiken, en ook nu weer zouden we angstig moeten uitzien naar rellen rondom de Nederlandse variant van de Cartoonrellen…

De stelling lijkt hiermee bevestigd dat de meeste Journalisten geen waakhonden zijn, maar trouwe nalopers en geschiedschrijvers, die blijkbaar blind zijn voor de echte bedreigingen van onze samenleving.

De vraag die we ons als burgers ook weer mogen stellen is wat al die Wilders aandacht straks weer aan publieksgeld en ergernis heeft gekost en vooral wie er weer de oorzaak van zijn dat Moslims en Niet Moslim burgers weer eens uit elkaar zijn gespeeld : Wie dacht je !

Tijd dat deze film eens in de Kamer vertoond wordt !


www.vrijemedia.blogspot.com

E van Lith

22 jan.08

Recessie of geen Recessie : De Media bepaalt

Recessie of geen recessie : De Media bepaalt.

Terwijl wereldwijd de beurzen aan het wegzakken zijn, en zelfs FED voorzitter Bernard Bernanke waarschuwt voor een groeivertraging, lijken de anders zo kritische Nederlandse Media de opkomende recessie simpelweg te willen ontkennen, de vraag hierbij is wiens belangen nu weer worden gediend…

Gezaghebbende instanties wijzen al vele maanden op het risico van een groeivertraging, met als doel de burgers te informeren dat tijden kunnen veranderen. En ook in Nederland sluiten grotere organisaties als de ABN-AMRO , en zelfs de partij van ondernemend Nederland, de VVD, zich hierbij aan.

De signalen zijn inmiddels overduidelijk. De huizenbouw, motor van de economie, valt zowel in Amerika als ook in Nederland langzaam aan stil, en Amerikaanse Geldfabrieken als de CitiGroup en Merrill Lynch moeten ineens bedragen van 18,1 en 15 miljard dollar afschrijven op oninbare hypotheekgerelateerde kredieten, en maken de grootste verliezen uit hun bestaan bekend. Harde tekenen dat er iets meer aan de hand moet zijn

En ook hier in Nederland duiken nu ineens volop allerlei negatieve berichten op rondom Bankverzekeraars als Aegon. Waar normaal door hun persvoorlichters, waaronder opmerkelijk veel oud-parlementair medewerkers, alleen maar ‘nog meer winst en omzet’ berichten worden geventileerd en klakkeloos geplaatst, wordt nu ineens gemeld dat de directie zomaar vertrekt. Ook is nu weer een vastgoedbeleggingsfonds wegens grote leegloop bevroren. Berichtgevingen die doen vermoeden dat er nog veel staat te gebeuren,

En waar blijven nu onze meestal zo kritische Media zou je als burger denken. Ten tijde van de Internethype destijds waren de Media ook al zo angstvallig afhoudend, en terwijl hun zaterdagoplages uitbulkten van de paginagrote advertenties met Leaseplannen, mochten vele honderdduizenden consumenten hiervoor later de rekening betalen.

Ook nu weer verzuimen diezelfde Media lijkt het hun burgerplicht en lijken zich eensgezind te verschuilen achter de politieke mening van de bevriende machthebbers in dit land.

Sterker nog, diegenen die een recessie wagen te voorspellen worden zelfs publiekelijk aangepakt met termen als ‘opportunisme’en ‘onverantwoordelijk gedrag’.

En terwijl wetenschappelijke onderzoekers en oppositiepartijen kritiek hebben op het te euforische beleid van dit kabinet vallen de journalisten ‘hun’ Minister Bos publiekelijk bij, over onafhankelijke verslaggeving gesproken.

En de Consument heeft weer het nakijken. Deze kan straks weer zijn beurswonden likken, met dank aan de Media die de opkomende recessie ondertussen maar bleven verzwijgen

www.vrijemedia.blogspot.com

E van Lith, 18 januari 2008

De Media in Week 1

Links Protestant Nederland zet al meteen de sfeer in 2008 met het ongevraagd plaatsen van een Manifest ‘Benoemen en Bouwen’op de voorpagina van Trouw. Geen goede voornemens dit jaar, maar direct weer het wijzende vingertje van de dominees.

Uiteraard aan bevriende Media aandacht vervolgens weer geen gebrek, de carroussel van elkaar de bal toespelende journalisten en politici hebben weer een dankbaar onderwerp, en burgerlijk nederland mag vervolgens weer diep buigen voor het MediaRegime.

Maar de katholiek Wilders heeft er, net zoals de meeste burgers inmiddels, meer dan genoeg van, en haalt ongezouten uit.. Het Paarse Bastion begint te kraken…

En dit, terwijl er bij de jaarwisseling maar liefst 20 scholen in brand zijn gestoken, veelal in allochtonenwijken en achterstandswijken, tegenover 7 vorig jaar. Daarnaast is het opvallend stil in de NOS en ANP gangen over het feit dat in Den Haag meer dan 100 wagens in brand zijn gestoken tijden oud en nieuw. Ook hier weer veelal in achterstandswijken als Transvaal en de Hoefkade.

Hoe in tegenstelling na de moord op van Gogh, toen enkele gefrustreerde jongeren een school in Uden in de brand staken. Wekenlang werd er verontwaardigd door NOS en ANP verslag van gedaan, inclusief herdenkingstochten en bezoek van Ministers, waarom worden de daders en achtergronden rondom deze nieuwjaarsbranden dan nu zo doodgezwegen, vraag je je als burger weer af. Terwijl op 4 januari het MediaRegime wel volop rept over de vernieling van het monument van de slag bij een zeker Heiligerlee, zijn ze angstvallig stil over de werkelijke oorzaken van de nieuwjaarsbranden en kan Wilders zijn opmars weer doorzetten, u bent bedankt !

Ook mocht deze week ons Koningshuis zich weer in een meer dan gemiddelde belangstelling verheugen van de Media.

Wat geen nieuws was, werd weer eens tot nieuws opgeblazen, namelijk een wat opdringerige journalist , die al even opdringerig werd gecorrigeerd tijdens een bezoek van Alexander en Maxima aan Zuid Amerika.

Wat echter wel nieuws was, namelijk dat zelfs wetenschappers hebben aangetoond dat Prinses Mabel niet echt wat verweten kon worden, werd nauwelijks belicht. Wie zich nog de wekenlange aantijgingen en hetzes door de journalisten jegens deze vrouw kan herinneren weet dus ook weer voldoende, we hebben er weer een Media slachtoffer bij..

En ook werd onze Koningin na haar kerstrede weer eens ongevraagd en publiekelijk geconfronteerd met uitspraken van Geert Wilders. Smullen moet het zijn geweest voor de redacties, toen Wilders met zijn uitspraken kwam, en het was dan ook geen toeval dat enkele dagen later Maurice de Hond weer eens van stal werd gehaald, om aan te tonen dat toch wel wat meer Nederlanders de Koningin uit de Regering geplaatst willen zien, de Republikeinen mogen blij zijn met zo´n gekleurde Media …

Heeft u ook meldingen van politiek te gekleurde Media berichten, meld ze op

www.vrijemedia.blogspot.comE van Lith

07.01.08

donderdag 3 januari 2008

Het MediaRegime Jaaroverzicht 2007


HOE POLITIEK GEKLEURD WAREN DE NEDERLANDSE MEDIA IN 2007?

Onafhankelijk onderzoekje van VrijeMedia.blogspot.com over 2007 levert een Top- 6 van Politiek Correcte onderwerpen op.

Ondanks een aangekondigd onderzoek van de NOS directie en diverse onderzoeken ontkennen de meeste Hoofdredacteuren en Journalisten hun linkse politieke voorkeur. Sterker nog, Critici en Webloggers moeten niet zo zeuren, zo lijkt de algemene mening onder Journalisten te zijn.
Een goed moment, zo aan het begin van een nieuw jaar, om dit eens verder uit te zoeken.

www.vrijemedia.blogspot.com , weblogger en mediacriticus, heeft als frisse start in het nieuwe jaar een non-wetenschappelijk maar wel zo objectief mogelijk onderzoek gedaan naar de uitingen in de Nederlandse media.
Uit een bestand van duizenden Mediaberichten over het jaar 2007 zijn de navolgende onderwerpen geselecteerd die hierin het meest door de journalisten zijn aangehaald en besproken.

Lees mee en merk hoe objectief en onafhankelijk de dames en heren Journalisten wel niet zijn:

1. Geert Wilders en de Rechtse Partijen
Met stip het meest behandelde onderwerp over 2007 zijn de politieke uitspraken van rechtse politici. Van de boertige uitspraken van Geert Wilders over Islam, Koran en Mevrouw Vogelaar tot de rebelse opmerkingen van Hans Wiegel over zijn VVD.
Wat direct opvalt is dat de Media de rechtse partijen en hun voormannen constant negatief en stigmatiserend in het nieuws brengen, waarbij veelal de bij het artikel geplaatste afbeeldingen al boekdelen spreken.
Opvallend is dat met name de PvdA en D’66 uit de wind zijn gehouden. De politieke voorkeur van de Media legt hiermee overduidelijk haar stempel op ons land.

2. Terrorisme
Vrijwel dagelijks zijn we als burgers in 2007 geconfronteerd met waarschuwingen en aantijgingen over mogelijke terroristische aanslagen.
Van verdachte pakketjes, het continue vermelden van bomaanslagen in landen als Irak, tot de spotjes van de Nationale Terrorisme Coordinator, opvallend eensgezind lijken Politiek en Media de burgers te willen waarschuwen voor.. ja voor wat eigenlijk.
Het harde feit dat er in Nederland zelden of nooit terroristische aanslagen hebben plaatsgevonden, ook niet na 9-11, lijkt geen enkele journalist te deren en ervan te weerhouden de bevolking te blijven verontrusten.

3. Allochtonen en Autochtonen
Opvallend veel aandacht is besteed aan de opstootjes in Amsterdam Slotervaart, en problemen met Marokkanen, waarbij de indruk soms wordt gewekt dat Allochtonen en Autochtonen uit elkaar moeten worden gespeeld. Terwijl een meerderheid van alle burgers, inclusief allochtonen, inmiddels tegen de huidige politieke koers stemmen, en voor een hardere aanpak zijn, blijven de meeste journalisten hier blijkbaar stoicijns onder, en keren zich vaak tegen hun eigen publiek. Wie bepaalt hier eigenlijk het beleid voor ons land ?


4. TopCriminelen en Processen
Heel veel Media aandacht is besteed aan de processen rondom Holleeder en de Hells Angels. Maar ook rondom de Marinier Eric O. en Nathalie Holloway.
Wat hierbij opvalt is dat nauwelijks inhoudelijk wordt ingegaan op hetgeen wat Holleeder en de Hells Angels nu precies verweten wordt, maar dat juist de fouten van Justitie breed worden uitgemeten, en er veel aan lijkt te worden gedaan om juist de Criminelen ‘uit de wind’ te houden. Opvallend is ook dat verdere achtergrondpublicaties rondom heren als Paarlberg en Moskowitch angstvallig worden vermeden, waarbij hier de vraag rijst welke belangen worden gediend.

5. Irak en Afghanistan
Er gaat geen week voorbij of we werden geconfronteerd met moord en doodslag in beide landen, terwijl we inmiddels 12 gesneuvelde Nederlandse Soldaten in Uruzgan tellen, en maar liefst 24.000 burgerdoden over 2007 alleen al in Irak.
Terwijl steeds meer burgers zich thuis lijken af te vragen wat we in Uruzgan nog te zoeken hebben heeft deze PvdA regering haar Missionarismissie voor 1200 soldaten weer met 2 jaar verlengd. En het meest opvallende is dat er geen NOS of ANP journalist is, die de PvdA lijkt af te vallen in haar ‘vredesmissiekeuze’, over electoraal kiezersbedrog gesproken.

6. Politiek in Het Buitenland, van Afrika tot Rusland.
Veel aandacht wordt besteed aan de buitenlandse politieke ontwikkelingen.
Van het Venezuela van Hugo Chavez tot het Rusland van Poetin, overal lijken onze Media zich een keurig beeld van te willen vormen.

Maar wie zich wat meer in hun verslaggeving verdiept merkt ook hier al snel de politieke selectieve voorkeuren. Terwijl de Marxist Mugabe miljoenen burgers met geweld Zimbabwe uitjaagt is het in de Nederlandse Media angstvallig stil
En terwijl de rechts liberale nationalist Poetin in eigen land zeer geliefd is en zich voor Russische begrippen aan bepaalde grenzen houdt, wordt hij door de meeste Nederlandse journalisten weer negatief neergezet. Over politieke voorkeuren gesproken.

Samenvattend
In 2007 lijkt er , met dank aan het Internet en de vrije Internetzenders een bewustwording op gang te zijn gekomen over de knellende politieke voorkeuren van conservatieve Journalisten, met name op RTV, in de Dagbladen en NOS en ANP.
Niet alleen lijken de meeste Journalisten nog steeds een linkse voorkeur te tonen, maar zelfs ondermijnend te werken door het wellicht onbewust tegen elkaar uitspelen van bevolkingsgroepen en het in diskrediet brengen van bestuur en staat.
Graag nodigen we derhalve alle betrokkenen uit om deze bewustwording mee te helpen uitdragen, om mee te bouwen aan een Media waar alle burgers zich in kunnen herkennen en waar onze democratie recht op heeft.

3 januari 2008.
www.vrijemedia.blogspot.com
erik van lith