zondag 24 februari 2008

Leve de Nieuwe Moslimstaat Kosovo, met dank aan de westerse Media !


Het Kosovaarse Parlement in Pristina stemde zondag unaniem in met een eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring. De vestiging van een nieuwe Moslimstaat en verdere Islamisering in het hart van Europa is daarmee een feit, met dank aan de steun van Westerse Politici en meejubelende Media.

Voordat de goedkeuring van het VN tribunaal werd afgewacht erkende Afghanistan als eerste de onafhankelijkheid, al snel gevolgd door notabene christelijke landen als USA , Frankrijk en Duitsland. Uiteraard sympathiek, maar wel volledig in strijd met het Internationaal recht, waarin vastligt dat dit alleen juridisch kan via erkenning door het VN Tribunaal, waar grote landen als China en Rusland dus ook over moeten besluiten.
Hiermee treden de USA maar ook andere landen zoals Frankrijk en Duitsland met grove voeten de wereldwijde rechtsorde.

Het vormt ook een vrijbrief voor alle etnische minderheden om zichzelf onafhankelijk te verklaren, waarmee iedere multiculturele samenleving zichzelf ondermijnt.
Met name de Moslimlanden in de wereld zullen dus met genoegen toegezien hebben hoe het Westen hiermee het VN recht overtreedt en vrijwillig afstand doet van een historisch en christelijk stuk Europa, wat eeuwen heeft gestreden tegen een oprukkende Islam.
Oftewel hoe naïef kunnen we als mede europeanen zijn ?

En de Nederlandse Media ? Die keken zoals veelal bij historische belangrijke gebeurtenissen weer de andere kant op. Zoals vanmiddag de Servische protesten in Den Haag al aangaven is het onvoorstelbaar dat ze niet de VN rechtsorde met verve verdedigen, het Internationaal Tribunaal is notabene in Den Haag gevestigd.

Want wie maandag de treinkrantjes van de perrons plukte zag de onderbuik-koppen al direct : ‘felicitaties van VS en grote EU landen, Eerste Erkenning Kosovo’, en vrijwel alle Media waren in hun mening onverdeeld : Kosovo moet zo snel mogelijk worden erkend, en beschermd tegen de agressieve en rechtse Serviers.
Geen enkele journalist waagde het om de illegaliteit van de onafhankelijkheid te beschrijven, dit ondanks het feit dat een grootmacht als China aangaf diep bezorgd te zijn, en dat geen enkel omringend buurland van Kosovo er over peinst de nieuwe staat te erkennen ( Roemenie, Bulgarije , Griekenland etc )

Het lijkt er hiermee op dat net als 100 jaar terug in de eeuw van Geert Mak, wederom politici en media door hun politiek gekronkel en kortzichtigheid de haat zaaiden voor een periode vol chaos en geweld.

Verdere reacties konden dan ook niet uitblijven. De Russische beer begint te brommen en donderdag gingen bijna 200.000 verontruste Europese mede burgers in Belgrado de straat op om te protesteren tegen het onrecht in hun ogen, waarbij uit frustratie de ambassade van hun kwaadheid in brand werd gestoken.

Maar waar normaliter alle Nederlandse journalisten bovenop de barricades staan als er ergens in andere landen zoals de Oekraine of Georgie wordt gedemonstreerd,
Daar werden hier de burgerprotesten van de Servische burgers volledig genegeerd en alle Media aandacht werd gericht op het in felle bewoordingen afkeuren van de bijkomende rellen, en waarom de politie pas na 45 minuten ingreep.

Neem bijvoorbeeld de staatsreporters van Radio 1 op vrijdagmorgen 08.00u. In zeer scherpe bewoordingen wordt de brandstichting veroordeeld, waarbij binnen 10 minuten volop suggestieve termen worden gebruikt als ‘schreeuwende Serviers, relschoppers, op grote schaal geplunderd, voetbalsupportersrellen, stalen buizen en minimaal 15 maal het woord ‘woedend’wordt genoemd. Ook vraagt reporter David Jan zich notabene af waarom de politie zo laat ter plaatste was. Hoe in tegenstelling tot de eerdere protesten in de Oekraine en Georgie, waarbij David Jan zich juist achter de betogers schaarde en tegen het politieoptreden ageerde.

En de andere overwegend linkse Media reageerden al niet veel anders. Nergens ook maar enige neutrale verslaggeving waar de standpunten van de Serviers werden verwoord.
Sterker nog. De Serviers, uiteindelijk wel mede Europeanen, worden systematisch en bewust neergezet als nationalistische boeven, die hiermee moeten boeten voor het aanstichten van de Balkanoorlog , waarmee de Media dus weer volop politieke kleur bekennen.
Dat met het Navo ingrijpen zuiver Amerikaanse belangen worden gediend, een sterke rol van Rusland en Servie in de Regio te voorkomen, wordt hierbij dan ook niet vermeld.

Het lijkt er dan ook op dat we van de vorige eeuw weinig geleerd hebben, en dat als we niet resoluut de verspreiders van al deze nieuwe leugens aanpakken, de Media, we wederom als Europese burgers, Moslim en Christenen, moeilijke tijden tegemoet zullen gaan.

Meer media leugens treft u aan op.

www.vrijemedia.blogspot.com

E van Lith , 24.02.08

donderdag 7 februari 2008

De door de Media gekleurde Verkiezingen in de USA


Het zijn drukke dagen voor de Media, zo rondom Joran, Peter R de Vries en Super Tuesday.
Je hoeft geen kastje aan te zetten of een krant open te slaan, of de reportages en polls over met name de USA Verkiezingen komen je tegemoet springen.

En met een opvallend enthousiasme ditmaal. In heel schril contrast met de reportages rondom de Russische verkiezingen worden deze verkiezingen massaal door de Media omarmd.
En opvallend veel reporters stellen zich de laatste dagen de retorische vraag, hoe het toch komt dat deze verkiezingen ditmaal zo ongekend populair zijn.

Als burger ben je dan direct verbaasd over zoveel beroeps blindheid, want de redenen mogen toch overduidelijk bekend zijn:

- na 8 jaar republikeins regeringbeleid gaan de Democraten zeer waarschijnlijk weer regeren, iets waar vrijwel alle linkse journalisten in dit land, en dat zijn er veel, zich nu al publiekelijk over verheugen
- Vrijwel 90% van de Media-aandacht gaat dan ook uit naar de Democratische kandidaten Obama en Clinton, aan de Republikeinen wordt opvallend weinig aandacht besteed. Wie heeft er bijvoorbeeld ooit gehoord van Ron Paul.
- Binnen de linkse Democraten speelt zich de klassen strijd af tussen de ‘kleurling‘ Barack Obama en de ‘vrouw ‘Hillary Clinton’, een mooier samenspel is voor menige journalist niet mogelijk, 2 minderheden in 1 voorkeurspartij.

De gemiddelde Nederlander zal bijvoorbeeld de namen Ron Paul of Mike Huckabee weinig zeggen, maar hoe anders met Barack Obama of Hillary Clinton, terwijl toch alle 4 in gelijke mate kandidaat zijn voor de komende USA verkiezingen. Met name Ron Paul heeft zeer moderne en revolutionaire opvattingen en wordt hierdoor lijkt het doodgezwegen door de Media.

Maar Paul en Huckabee staan dan ook ter rechter zijde , en Barack en Clinton zijn links.
En dat hebben we de laatse weken dan ook mogen weten. Dag na dag is met name Barack Obama door de journalisten als het ware verheven tot de nieuwe Messias, en in vrijwel alle ‘wishing polls’ kwam deze sympathieke kleurling dan ook als winnaar naar voren.
Groot leek dan ook de verbazing en zelfs teleurstelling onder de journalisten toen Hillary Clinton uiteindelijk met 825 de meeste gedelegeerden won.

Maar naast de hoeveelheid aan zendtijd voor de Democratische kandidaten, viel ook op hoe politiek en gekleurd de berichtgevingen eigenlijk waren.
Terwijl de USA eindelijk eens een kans maken op een vrouwelijke President, vielen met name de linkse Politici in dit land en publieke Presentatoren de vrouw Hillary Clinton ineens af en kozen voor de kleurling Barack Obama. Aangezien niemand echt duidelijk kan maken waarvoor Obama echt staat, een wel heel opmerkelijke voorkeur.

En zelfs onze eigen kamerleden worden door de Media gekleurd, uit een exit poll blijkt dat maar liefst 70% de voorkeur geeft aan de Democraten, waarbij opvallend veel de kandidaat Barack Obama omhelzen.
En dit notabene met onze eigen ‘onafhankelijke’minister van Financiën Minister Bos voorop, dit had destijds Gerrit Zalm eens met George Bush moeten doen…

Kortom, het zegt weer voldoende over de politieke voorkeuren van Media en Politici in dit land, en hoe we als kijkers en burgers weer gemanipuleerd worden in het grote spel der schijn Democratie.
De Historici zullen over een paar jaar wel weer haarfijn kunnen verklaren hoe dit MediaRegime ooit aan de macht kon komen, maar voorlopig zitten we er weer mee..

Meer informatie over Media en Kiezersbedrog op www.vrijemedia-blogspot.com

E. van Lith

07.02.08