zondag 20 april 2008

Hoe de Media hun linkse helden Mugabe en Pechtold een dienst bewijzen.


De Nederlandse Burgers en de Media voelen zich altijd zeer verbonden met onderdrukte volkeren. Met name als de onderdrukkers van Rechtse signatuur zijn.
Wie herinnerd zich niet de enorme Media inspanningen van de NOS en het ANP van destijds om de strijd van de Marxist Robert Mugabe’s te steunen tegen zijn blanke onderdrukkers.
Als burger ben je dan nu ook enigszins verbaasd , zeg maar rustig geschokt, door de huidige apathische houding van diezelfde NOS en ANP jegens de misdaden van deze Robert Mugabe tegen zijn eigen volk.

De uitslag van de verkiezingen in Zimbabwe wordt botweg genegeerd. De Zimbabwaanse politie heeft sinds de verkiezingen zelfs vierhonderd oppositieleden gearresteerd. Minstens vijfhonderd mensen raakten gewond tijdens onlusten, en drieduizend gezinnen zijn dakloos geworden doordat hun huizen in brand zijn gestoken.
De Media worden geterroriseerd, en een groot deel van het land is weer bezet door de opgetrommelde bendes ‘oorlogsveteranen’. Inmiddels zijn al miljoenen burgers het land uitgevlucht en zit de rest van de bevolking apathisch thuis. Vergeleken hiermee was de oude koloniale situatie een zegen voor het land.

Ook is nu bekend geworden dat Mugabe al direct na zijn verkiezingsnederlaag volop wapens en munitie bestelde in China, om notabene tegen zijn eigen burgers te gebruiken. Een vrachtschip is inmiddels onderweg naar Mozambique, nadat havenarbeiders in Zuid Afrika eerder weigerden de 3 miljoen mitrailleurkogels en 1500 granaten te lossen.

En de Nederlandse Media ? Vakkundig lijkt het schokkende nieuws op de achterpagina’s te worden weggemoffeld. En waar zijn nu de commentaren van prominenten zoals Mugabe aanhanger Jan Pronk ? Neem de Volkskrant van Zaterdag bijvoorbeeld : op pagina 4 linksboven enkele verborgen zinnen, en verder helemaal niets. Hoe in schril contrast met de voorpaginakoppen over de strijd van Mugabe van destijds. Maar op diezelfde pagina 4 staat weer wel een paginagroot sympathiserend artikel over de linkse Bisschop Lugo van Paraguay onder de kop ‘Politieke Elite tegen linkse Bisschop’.
En de NOS en het ANP? Die storten zich liever op de Bof in de Biblebelt en de Kerkschandalen in de VS, het geeft weer ondubbelzinnig aan hoe ernstig politiek beinvloedt de Media in dit land zijn.

Wat ook meer dan opvallend is , dat D’66 weer zo op handen wordt gedragen door de Journalisten van dit land. Deze partij, die zo democratisch is afgestraft door de kiezers omdat ze de harde kern vormde van twee ellendige Paarse kabinetten,heeft altijd opvallend veel sympathie gehad van het journaille. Terwijl andere marginale partijen nauwelijks Media aandacht krijgen, hebben zowel Lousewies van der Laan als ook nu weer Alexander Pechtold altijd onevenredig veel aandacht en zendtijd vanuit de Media gekregen. Zou het wellicht met de politieke voorkeur van de Journalisten te maken hebben ?

Neem bijvoorbeeld het Dagblad Trouw van Zaterdag jl : Paginabreed krijgt Pechtold op zowel pagina 2 als 3 volop reclame voor zijn aanstaande Congres onder de titel ‘Alexander Pechtold geeft d66 schwung en D66 bloeit weer op’.
En terwijl de partij slechts 3 zetels in de kamer telt krijgt Pechtold in de Volkskrant van Zaterdag maar liefst een pagina vol en een hoofdredactioneel artikel gratis reclame. De liktermen liegen er dan ook niet om : ‘Partij zit in de snellift dankzij Wilders, Onmacht van Kabinet is Pechtolds kracht, de toekomst met vertrouwen tegemoet, energieke voorman pechtold, en verdubbeling zetels lijkt niet te hoog gegrepen.

De Verslaggevers Thoe Koele en Sheila Sitalsing noteren zelf al na├»ef genoeg hun wensgedachtes : ‘Alsof hij 26 zetels heeft, minimaal, zo frequent figureert hij in Nova, Pauw & Witteman en die andere boegbeelden van de publieke omroep, die mede bepalen wie er toe doet’. ‘Het nieuwe elan is overal’ .

Maar de kritische burger weet dus ook hier weer voldoende. Want ons land is sinds de Paarse kabinetten door het negeren van miljoenen burgers helaas groter verdeeld dan ooit. Mede dankzij D’66. En wie de hetzes van de Journalisten jegens Wilders en Verdonk afzet tegen deze hielenlikkerij naar Pechtold weet ineens ook weer wie de mede-veroorzakers van deze burgertwisten zijn.

Meer Media Leugens treft u aan op


www.vrijemedia.blogspot.com

E van Lith

20 april 2008

zondag 6 april 2008

Waarom de Media het dodelijk HPV kankervirus verzijgen.


De Media meldden de afgelopen dagen bijzonder low profile op hun achterpagina’s dat op aandringen van de Gezondheidsraad alle jonge meisjes van 12 jaar zich binnenkort verplicht moeten laten inenten tegen het baarmoeder kankervirus HPV.
Dit omdat er jaarlijks maar liefst 250 jonge vrouwen aan deze aandoening sterven, hier in Nederland.

Een zeer hoog aantal slachtoffers in vergelijk met andere virusziektes als bijvoorbeeld de Legionella bacterie. Wat is hier gaande, denk je dan als kritische lezer, en waarom wordt hier niet minstens zoveel Media aandacht aan besteedt als aan die andere dreigende virusziektes zoals MKZ, BSE en de Legionella waaraan destijds zo ongekend veel aandacht werd gegeven.

In Nederland wordt jaarlijks bij zeshonderd vrouwen baarmoederhalskanker ontdekt. Maar wat blijkbaar niet door de Media wordt doorgegeven is dat deze vreselijke ziekte wordt veroorzaakt door het seksueel overdraagbaar Humaan Papilloma Virus.

Kijk, en hier ligt blijkbaar de reden van het verzwijgen. Want wie de herkomst van het virus verder gaat bezien komt tot wel heel opmerkelijke conclusies.

Want sinds vele jaren registreren de Ziekenhuizen, waaronder de Daniel den Hoedkliniek te Rotterdam, gespecialiseerd in kankerbestrijding, de locaties en bevolkingsgroepen waar baarmoederhalskanker het meest voorkomt. Wie bijvoorbeeld de kaart van Rotterdam in de kliniek beziet ziet ook direct dat in overwegend blanke wijken als Hillegersberg de ziekte nauwelijks voorkomt, en in de allochtone binnenstadwijken juist opvallend dominant aanwezig is.

Navraag leert dan ook dat het HPV virus overwegend onder allochtone vrouwen voorkomt.
Een schokkend bijeffect dus van onze Multiculturele samenleving, waarmee we blijkbaar direct op een groot taboe stuiten en wat ook meteen de politiek correcte zwijgzaamheid van de linkse dames en heren journalisten verklaart.

Het zoveelste bewijs hoe de nieuwsgaring in dit land wordt beheerst door het MediaRegime.

En zo worden dus binnenkort honderduizenden jonge meisjes, allochtoon en autochtoon ongevraagd verplicht ingeent met een vaccin, waarvan de bijwerkingen nog maar moeten blijken. Totale kosten van het vaccineren : € 30 miljoen, oftwel € 120.000,- per slachtoffer.

En de Media ? die gaan liever verder met hun favoriete spelletje, het stigmatiseren van rechtse Politici als Wilders en Verdonk, waarbij ze zich verbaasd afvragen waarom hun populariteit steeds maar groeit.

Meer Media Leugens treft u aan op

www.vrijemedia.blogspot.com

06 april 2008

E van Lith