woensdag 28 december 2011

Hoe de NOS met het Noord Koreaanse Regime sympathiseert


Het is best een historisch moment om gepast bij stil te staan als een leider van een land, ook al is het een extreem linkse Dictator , in dit geval de Noord Koreaanse leider Kim Jong-Il , komt te overlijden.

Maar ook bijzonder is hoe de redactie van het NOS journaal het vervolgens presteert om dagenlang de beelden en propaganda van de Zuid Koreanen zonder enige kritiek en zelfs versterkt over te nemen , je zou als vrije burger bijna het idee krijgen dat de redactie van de NOS wel erg sympathiseert met dit extreem linkse Koreaanse regime.

Neem bijvoorbeeld alleen al het nieuws van vanochtend op het TV journaal van 07u. Minutenlang komen alle propagandabeelden en teksten van de Communisten ongecensureerd en kritiekloos op het beeldscherm. De gestorven leider wordt opgehemeld met teksten als : ‘massaal eerbetoon, het volk buigt massaal voor de geliefde leider, verenigd in verdriet, en verenigd achter de nieuwe leider’.

Geen enkel kritisch commentaar of neutrale aanvulling vanuit NOS zijde, uiteraard is het een begrafenis, waar teveel kritiek niet gepast is, maar blijkbaar heeft de NOS Redactie weinig respect voor de miljoenenen slachtoffers van deze militaire dictatuur en de duizenden Nederlanders die vochten tegen dit Regime.

Je vraagt je als burger af of de NOS redactie ook zo zou reageren als er een rechtse dictator zou zijn overleden.

Maar alsof het nog niet genoeg propaganda is, wordt notabene de enige westerling in dienst van de Noord Koreanen , de spaanse communist De Benon, uitgebreid en zonder enige reden ongecensureerd aan het woord gelaten.
NOS reporter Rop Zoutberg wordt op kosten van de kijkers ingevlogen naar Spanje om deze communistische PR man uitgebreid aan het woord te kunnen laten. Kortom, hoe onafhankelijk kun je zijn.

De Spanjaard wordt vervolgens neergezet als de Koreaanse Julio Iglesias , maar kan ondertussen wel mooi en zonder enige censuur al zijn propagandateksten vrijelijk in de NOS ether gooien, en miljoenen kijkers weer ongevraagd vergiftigen met zijn Koreaanse communistische propaganda.

Je vraagt je af of er binnen de NOS sowieso enige vorm van controle bestaat op wie wat kan uitzenden, blijkbaar niet dus.

Kortom, Burgers, waakt u voor een vrije media !

E van Lith

woensdag 14 december 2011

Hoe de NOS met de Marokkaanse dader van Luik sympathiseert


Het is natuurlijk diep triest dat een inwoner van Luik zijn eigen onschuldige medeburgers aanvalt , notabene op een kerstmarkt met handgranaten en een machinepistool, met als gevolg 6 doden en meer dan 123 gewonden.

Maar wat ook triest is hoe de redactie van het NOS journaal vervolgens de feiten volledig negeert en direct uit alle macht probeert deze dader te souffleren en vooral uit de wind te houden, kortom het zal wel weer een(noord )afrikaan zijn, denk je dan als kritische NOS kijker. Hoe anders ging de NOS om met het drama in Alphen en Tristan van der Vlist

Wie van Internet gebruik maakt en even rondkijkt op de verschillende Media, zoals RTL 4 krijgt al vrij snel een goede kijk op de achtergrond van de dader, de 33 jarige Marokkaan Nordine Amrani.

Schokkend zijn de details over zijn achtergrond, aangezien het een heel zware jongen blijkt te zijn, die in 2007 achter de tralies kwam wegens veelvuldige mishandeling, zedendelicten en drugs-en wapenhandel. In zijn kelder werd een arsenaal aan wapens ontdekt, waaronder een raketwerper. Bovendien was hij een soort TBS ér die na het uitzitten van straf voorlopig vrijgelaten werd en zich diende te melden.

Aangezien hij dit niet wenste heeft hij uit frustratie eerst zijn schoonmaakster op gruwelijke wijze vermoord en vervolgens zijn magazijnen leeggeschoten op bezoekers van een vredelievende christelijke kerstmarkt .

Kortom heel wat nieuwswaarde lijkt me zo, aanslag tegen christenen door een moslim met een Marokkaanse achtergrond met TBS. Draai de rollen eens om en hoe zou dan de NOS reageren ?

Maar niets van dit in het NOS journaal, de verkrampte linkse retoriek spat er weer vanaf , en alle zeilen worden bijgezet om de burgers toch vooral niet te ‘verontrusten’

En het effect is schokkend : niets van deze informatie over de dader en zijn motieven. Alleen een rustige stem van Amrani’s buurman wordt weergegeven, met misschien een zelfde achtergrond als de dader, heeft de buurman het over een ‘aardige beleefde, rustige en normale man, en wordt duidelijk gesuggereerd dat het iedereen zou kunnen overkomen.

Kortom, zo wordt de deken van de NOS leugen weer uitgerold, en worden we weer politiek correct belogen en bedrogen door onze eigen verslaggevers van de NOS burelen.

Als we dit vergelijken met de even gruwelijke aanslag in Alphen door de Nederlander Tristan van der Vlist, die dag in dag uit met foto en familie werd afgebeeld en achtervolgt, en waar de linkse NOS redactie het voorval meteen aangreep om de door links zo verfoeide schietclubs aan te pakken, daar is en zal het hier weer angstig in de doofpot worden gestopt.

Burgers, waakt u voor een vrije media !

donderdag 8 september 2011

Het volgende Media Slachtoffer dient zich aan : Topambtenaar Joris Demmink


Na de eerdere ongeremde Media Hetzes jegens medeburgers als Lucia de B, Julio Poch maar ook bekendheden als Geert Wilders en Strauss Kahn, mensen die inmiddels voor het leven door de Media beschadigd zijn, komt het volgende Media slachtoffer al weer in beeld : Topambtenaar Joris Demmink.

Was deze man een extreem Linkse advocaat geweest, of een Turkse drugscimineel , dan was hij zeer waarschijnlijk uit respect of angsthazerij vanuit de overwegend linkse Media vrienden uit de wind gehouden, maar deze heer Joris Demmink is een oerHollandse Topambtenaar bij Justitie en daarnaast ook nog eens beoogd kindervriend, en daarmee een prachtig slachtoffer van de Media Maffia.

Demmink wordt via advocate vd Plas door 2 turkse mannen, Mustafa en Oman beschuldigd. Deze 2 beweren halverwege de jaren negentig door politie in Turkije van straat geplukt te zijn, om door Demmink misbruikt te worden. Ze waren destijds 12 en 16 jaar oud en dakloos. Op een hotelkamer zouden de jongens zijn verkracht. Demmink werkt sinds 1992 voor justitie en was op dienstreis in Turkije .

Kortom, wie verzint dit, gelooft u het zelf ?

Maar het kwaad is al geschied, en voordat deze onzin nog maar enigszins bewezen is vallen de Media honden al weer aan :

Neem bijvoorbeeld gisteren het paginagrote hoofdartikel in perronkrantje de Pers , waarin de ingehuurde zzp columnist Peter Wieringa, altijd op zoek naar meer werk, op een wel zeer dubieuze wijze de Media aanval inzet.

Het begint al met de layout en opmaak van de pagina :

- Foto van een keurig poserende hr Demmink, enigszins angstig poserend alsof hij ziet aankomen wat er gaat gebeuren buiten.
- Bovenaan de pagina citaat : Officieren staan in dient van de man tegen wie het gaat ( notabene door tegenadvocate adele van der plas )
- Titel : Wachten tot het weer overwaait
- Ondertitel : Ministerie ziet geen aanleiding topambtenaar te schorsen
- Waardeoordeel van de journalist : ‘En dat is een beetje raar’


Dan de tekst zelf, vol met suggestieve teksten als :

- Met loeiende sirenes werd Strauss-Kahn afgevoerd, hoe anders dan bij deze secretaris generaal.
- Dat hij niet meteen achter de tralies wordt gegooid, oké ( ! ) , maar je zou denken dat het werk tijdelijk wordt neergelegd
- Kalbfleisch werd geschorst van meineed, maar Demmink zit gewoon op zijn post
- De schijn kun je vermijden door het werk neer te leggen

Kortom, echt onafhankelijk blijkt deze Peter Wieringa niet bepaald te zijn, terwijl het OM vooralsnog geen enkele aanleiding ziet een onderzoek op te starten, heeft het Perronkrantje hiermee alweer zonder enig onderzoek haar stempel gezet op deze medeburger en hebben honderdduizenden burgers het Media gif alweer tot zich genomen.

Een leuk item voor D’66 die een wet wil invoeren om hersenspoelen te verbieden. Maar wat zou dan de werkelijke reden zijn voor De Pers om dit te schrijven. En al snel wordt duidelijk waar het weer om gaat, namelijk kijk en leescijfers over de ruggen van onschuldige medeburgers.

Want de heer Demmink is blijkbaar aangeklaagd door de linkse allochtonen advocate mr Adele van der Plas, die namens de Turken Mustafa en Oman de aanklacht indiende tegen de Topambtenaar.

Maar deze dame heeft blijkbaar ook andere motieven . Ze heeft destijds de tot levenslang veroordeelde Drugsbaron Baybasin bijgestaan en dus blijkbaar baat bij een beetje gestuurde erewraak richting Justitie en deze Topambtenaar.
Baybasin is namelijk mede door de inzet van Demmink aangehouden en veroordeeld, dus vandaar

Kortom , hoe groot is de invloed van de Turkse Maffia in Nederland is een mooie vraag voor de Media , en een andere vraag is hoe de Turkse Media zouden zijn omgegaan met deze zaak, waarschijnlijk met iets meer respect voor hun ambtenaren dan deze meelopers van der Plas en Peter Wieringa.

Hier ligt dus een weer een mooie taak voor onze Politici en Hoofdredacties om dergelijke excessen verder te voorkomen.

VRIJE MEDIA

E van Lith
08.09.11

zondag 28 augustus 2011

Orkaan Irene lijkt weer een Media Storm in een glas water


Na miljoenen burgers dagenlang verontrust te hebben met onheilspellende berichten over Orkaan Irene blijken de Nieuwsburelen van met name NOS en ANP de plank weer mis te slaan en lijkt de Orkaan niet meer te zijn dan een fluisterende Storm kracht 1.

Kortom, nieuws voorspellen blijkt toch een lastig vak te zijn, veel lastiger dan nieuws te verslaan, en blijkbaar zijn, hoe goed bedoeld ook, echte rampen helaas niet te voorspellen.

Maar wie de NOS journaals en Websites van de afgelopen dagen er eens op naleest zal het opvallen hoe kritiekloos de berichten uit de kokers van( USA ) Media en Meteo Wetenschappers weer werden overgenomen.
Het lijkt erop dat alles wat angst en onheil brengt, en politiek correct past, omhult door een flinterdun wetenschappelijk sausje maar al te graag door de reporters van NOS en ANP wordt opgediend.

Neem een paar van de NOS berichtgevingen van de afgelopen dagen, veelal gedaan door dure NOS reporters ter plekke gehuld in zuidwesters :

Vrijdag 26.08 NOS :
Schade Orkaan Irene kan VS Miljarden kosten volgens onderzoekers van de VU

Zaterdag 27.08 NOS :
New York zet zich schrap... Irene komt eraan. De oostkust van Amerika houdt zijn hart vast. Zo'n twee miljoen mensen moeten een veilig heenkomen zoeken.
En ga zo maar door, de USA Media halen er zelfs Obama maar weer bij.

Nu echter de ( Media) storm overwaait en miljoenen zijn uitgegeven aan onnodige kosten blijkt dat we als burgers weer op het verkeerde been zijn gezet.

Maar wellicht kunnen de huidige machthebbers in de USA, omringd door hun Media vrienden een dergelijke Orkaan en andere rampen wel eens goed gebruiken om de binnenlandse economische problemen en hun eigen verdeeldheid te maskeren?

Hier ligt dus een mooie taak voor met name NOS directie en onze PVV Politici om de kwalijk naieve rol van de NOS in deze foute berichtgevingen eens nader te onderzoeken.

En hoe het komt dat deze redactie keer op keer klakkeloos de berichten van anderen maar blijft overnemen, met name als die de redactie politiek welgevallen is

e van lith, 28.08.2011